Публично обсъждане на Проекта за Наредбата на МЗ за регламентиране дейностите за асистирана репродукция в България
Публикувано на: 16.06.2022г.

Уважаеми партньори и съмишленици, 
Информираме ви, че утре, 17 юни 2022 г. (петък), от 14.00 до 16.00 ч във фейсбук страниците на Фондация „Искам бебе“ и Сдружение „Зачатие“ ще се проведе публично обсъждане на Проекта за Наредбата на МЗ за регламентиране дейностите за асистирана репродукция в България. 

Като организации с дългогодишен опит във включването при разглеждане на различни казуси, свързани с пациентите с репродуктивни проблеми, екипите на фондация „Искам бебе“ и Сдружение „Зачатие“ имат желание да спомогнат за насърчаване на диалога между заинтересованите страни, касаещи регламентирането на дейностите по АРТ в България. Обсъждането на Проекто-наредбата е съинициирано от народния представител Йорданка Костадинова – член на Комисията по здравеопазване и Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

В срещата са заявили участие представители на Министерство на здравеопазването, медицински специалисти и юристи.