Осиновяване на дете

Един от начините да бъдем родители е осиновяването на дете. Какво е необходимо да знаем и да направим?

Семеен кодекс

Публикувано на: 06.02.2013 Семеен кодекс Обн. ДВ. бр. 47 от 23.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от...

Повече

Осиновяването – една особена съдба.

Публикувано на: 04.02.2013 Осиновяването – една особена съдба.Автор Ирмела Виеманн (http://www.irmelawiemann.de/ ), 08.07.2002 ...

Повече

НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2010 Г.

Публикувано на: 04.02.2013 НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно...

Повече

Осиновяване на дете: Нормативни документи

Публикувано на: 14.01.2011 1.  Семеен кодекс. Обн. ДВ. бр. 47 от 23.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. ...

Повече

"Призрачната сянка на тайната на осиновяването"

Публикувано на: 06.03.2008 Правото да узнаеш кой си и откъде идваш е най-естественото нещо. Толкова логично звучи, че е невероя...

Повече

Права на детето при осиновяване в страната и при международно осиновяване. Етика и принципи.

Публикувано на: 03.04.2007 За да отбележи десетата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето, Международната...

Повече

Ваше дете ли съм или ме осиновихте? - мнения на осиновители

Публикувано на: 09.01.2007 Проблемът е стар, колкото е стар светът. Винаги е имало – и уви ще има майки, които оставят децата с...

Повече

Как да кажем на детето си, че е осиновено?

Публикувано на: 09.01.2007 Психолозите и психиатрите са единодушни, че на осиновените деца трябва да им бъде казана истината. М...

Повече

Осиновяването на дете

Публикувано на: 09.01.2007 Няма щастие в семейството без звънливия глас и радостния смях на децата. Но дете може да не се роди ...

Повече

Процедурата по осиновяване

Публикувано на: 09.01.2007 Съгласно измененията на Семейния кодекс на Република България от м. юли 2003 г. пълно осиновяване се...

Повече