Позиция на Сдружение Зачатие по отмяната на Наредба 28 за асистирана репродукция
Публикувано на: 23.11.2020г.

Наредба №28/20.07.2007 г на Министерство на здравеопазването и приложението към нея регулират законово дейностите по асистирана репродукция в България. Тази наредба е в основата на дейността на клиниките за лечение на стерилитет, на фонда за държавно финансиране на лечение инвитро и е гарант за защитата на правата на пациентите да получат сигурна и качествена медицинска услуга. Наредбата работи ефективно от 2007 година, когато е приета в съответствие с изискванията на Европейски директиви 2004/23/ЕО и 2006/86/ЕО. Претърпяла е изменения през 2011 и 2019 г.

С огромна изненада сдружение „Зачатие“ научи, че през април 2020 г. Върховният административен съд на Република България е постановил, по искане на Върховната административна прокуратура, отмяна на Наредба №28/20.07.2007 на МЗ поради нарушения при приемането на акта. Това решение е публикувано в ДВ и влиза в сила от 30.10.2020 г. Министерството на здравеопазването не е уведомило клиниките, пациентските организации и обществеността за това решение, нито за причините за създалата се ситуация.

Изключително сме обезпокоени от създалата се ситуация на правен вакуум, в която в момента няма никаква нормативна рамка, уреждаща лечението на стерилитет, регулираща дейността на клиниките и защищаваща интересите на пациентите. Под въпрос е поставено и финансирането на дейностите по асистирана репродукция от страна на държавата чрез ЦАР. Досега само в 2 държави-членки на ЕС от общо 28 нямаше цялостна законова рамка за лечението на стерилитет чрез методите на асистираната репродукция. За съжаление, от 30.10.2020 г и България се нарежда до тези печални примери, в нарушение на няколко европейски директиви.

Публикуваме официалното писмо, което сдружение „Зачатие“ изпрати днес до Министъра на здравеопазването, с копие до Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 

 

ДО

Г-Н КОСТАДИН АНГЕЛОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО СТЕРИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ

 

Уважаеми г-н МИНИСТЪР,

Сдружение „Зачатие“ – организацията на българските пациенти с репродуктивни проблеми - изразява силно безпокойство във връзка с отмяната на Наредба 28/20.07.2007 г. на МЗ за дейности по асистирана репродукция, извършена с Решение № 4655 от 21.04.2020 г. по адм. д. № 7771/2019 г. на ВАС, публикувана в ДВ, бр. 93 от 30 октомври 2020 г., в сила от 30.10.2020 г.

След отмяната на Наредба 28 за дейностите по асистирана репродукция, в момента не съществува друг нормативен акт, който да урежда законово дейностите по асистирана репродукция в България. Това поставя в огромен риск десетки хиляди български пациенти, нуждаещи се от лечение чрез асистирана репродукция. Те са лишени от защита и гарантирано качество на медицинската услуга, които осигуряваше медицинският стандарт в наредбата. Липсата на законова регулация на дейностите по асистирана репродукция противоречи на Директива 2004/23/ЕО и Директива 2006/86/ЕО и отваря врата за правен произвол в сферата на асистираната репродукция у нас.

Настояваме в спешен порядък МЗ и ИАМН да излязат със становище по този проблем и да предприемат мерки за намиране на адекватно законово решение за защита на репродуктивните права на българските граждани.

 

С уважение,

СТЕФКА САРАФОВА

Председател на УС на сдружение „Зачатие“

23.11.2020 г