Питане от сдружение „Зачатие“ относно спермограмите
Публикувано на: 17.04.2019г.

На 16 април 2019 г. сдружение "Зачатие" отправи въпрос към Министерството на здравеопазването и към Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Можете да се запознаете с текста на  питането.

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-Н РОСЕН ИВАНОВ

ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“

 

Уважаеми г-н Ананиев,

Уважаеми г-н Иванов,

От името на сдружение „Зачатие“ се обръщам към Вас с два въпроса:

Кои лечебни заведения в България имат право да извършват експертиза на сперматозоиди - изследването е популярно като спермален анализ (спермограма)?

Кога и как ще бъде осъществен контрол върху лечебните заведения, които извършват неправомерно това изследване и ще бъде прекратена тази незаконна дейност?

 

Мотивите ни за запитването са, че сдружение „Зачатие“ е първата и най-голяма неправителствена организация, обединяваща пациентите с репордуктивни затруднения в България. От самото си създаване през 2004 г. многократно на различни нива сме поставяли въпроса за спермограмите като основно лабораторно изследване, оценяващо мъжкия фертилитет.

Според действащото законодателство, извършването на експертиза на сперматозоиди - спермален анализ (спермограма) е регламентирано в НАРЕДБА № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването. В тази наредба са регламентирани подробно изискванията към лечебните заведения, които извършват спермограмите; критериите, по които се работи; квалификацията на работещите; необходимата апаратура и консумативи; воденето на медицинската документация и т.н. Основно изискване към тези лечебни заведения е тяхната регистрация по чл. 131, ал 1 от Закона за здравето. Член 20 на наредбата гласи: Експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се осъществява в лечебни заведения по чл. 131, ал. 1 от ЗЗ от квалифицирани лица съгласно изискванията по приложение № 1.

Няма друг действащ нормативен документ в България, който да разрешава извършването на спермален анализ (спермограма) в друг вид лечебни заведения. Затова според нас останалите лечебни заведения, които правят това, а те са основно медико-диагностични лаборатории и други ЛЗ, нерегистрирани по чл. 131, ал. 1 от ЗЗ, нямат право да извършват тази дейност. Масово обаче МДЛ лаборатории правят спермограми или по-точно нещо, което наподобява спермограма, но не е, тъй като не съответства на съвременните критерии за спермален анализ и се извършва по остарели методики и от специалисти без нужната квалификация. По тези причини резултатите от спермограмите са некоректни и въвеждат в заблуждение пациентите, тъй като те нямат нужната медицинска грамотност да преценят дали едно изследване е качествено или не. Това има драматични последици върху двойките с репродуктивни проблеми, защото мъжете се успокояват, че всичко при тях е наред и това подлага жените на поредица ненужни, скъпи, а понякога болезнени и инвазивни процедури; забавя процеса на поставяне на диагноза, лечението се извършва късно и това губи време и средства на двойките. Понякога времето е решаващо, особено при по-напреднала възраст на жената.

Нещо повече, някои лечебни заведения предлагат не само спермограми, но и обработка на сперматозоидите за вътрематочна инсеминация, което е грубо нарушение на Наредба 28. Това може да доведе до сериозни неблагоприятни последици върху здравето на жената.

Сдружение „Зачатие“ разполага с голям набор от спермограми в различни ЛЗ, които при поискване може да предостави.

 

С уважение!

Стефка Захариева

Председател на УС на сдружение „Зачатие“

Дата: 16 април 2019 г.