PROfertil® възстановява мъжкия и женския фертилитет
Публикувано на: 27.09.2018г.

 PROfertil® възстановява мъжкия и женския фертилитет  

 

Д-р Виолета Рилчева, дм е специалист по Вътрешни болести и Ендокринология, доктор по Имунология с 10-годишен опит в лечението на репродуктивни проблеми при мъжа и жената. Дисертационият й труд е в областта на изследването на фрагментацията на сперматозоидите и изхода на процедурите по асистирана репродукция. Има специализации в Каролинска институт, Стокхолм, Университета в Бирмингам, Университета на Флоренция, Турция, Гърция, Дания, Холандия, репродуктивни клиники в Испания. 
Специализира предимно в областта на лечението на стерилитет при мъжа и спермален анализ.  Д-р Рилчева е член на Европейската академия по Андрология.


Стерилитетът е липса на бременност при непротектирани полови контакти за период от 1 година при жени до 35 години или 6 месеца при жени над 35
г. Честотата е 15% от двойките в репродуктивна възраст, като в 50% има нарушения в спермалните параметри, с или без установен проблем при партньорката.


Диагнозата „стерилитет“ при мъжа може да бъде поставена само след извършването на семенен анализ на еякулата, като трябва да бъдат анализирани поне две проби за всеки пациент.


Референтните стойности на спермалните параметри се определят в стандартизирани лабораторни ръководства на Световната здравна организация, като в момента е актуална 5-та редакция от 2010 година.


Клиничното значение на изследваните спермални параметри ни дава три насоки: информативна стойност по отношение на резултата (нормални/абнормални параметри/азооспермия); насочва към диагнозата (олигозооспермия и/или астенозооспермия и/или тератозооспермия) и определя водещата абнормалност; дава възможност за прогноза – естествена бременност, интраутеринна инсеминация, ин витро процедура , процедура с донорски гамети или осиновяване.


Използването на референтни граници на спермалните параметри има и своите недостатъци, напр. не отразява вариациите в спермалните параметри при отделните мъже или отделните проби на един мъж. Продължителността и качеството на сексуалната стимулация преди отдаване на пробата също се отразява на спермалните параметри, както и различията в методите на изследване в отделните лаборатории.


При изследването на фертилният потенциал на мъжа първата стъпка е снемането на подробна анамнеза и физикалното изследване от лекар-андролог. Лабораторните данни следва да допълнят информацията, снета от лекаря при прегледа и да уточнят прогнозата, а не да изненадат лекаря. Комбинацията от трите спермални показателя (брой, подвижност и морфология на сперматозоидите) има най-голяма предсказваща стойност.


В последните години се наложи становището, че спермалните параметри са универсален биомаркер за здравето на мъжа. Влошените спермални показатели се асоциират с повишена заболеваемост от захарен диабет или метаболитен синдром, сърдечно-съдови и някои онкологични заболявания, както и повишена  смъртност.


Тези данни определят изключителната отговорност при провеждане на правилно лечение на мъжкия стерилитет. Определени микроелементи и нутриенти имат значение за подобряване количеството, подвижността и структурата (морфология) на сперматозоидите.


PROfertil®
e храна за медицински цели, предназначена за мъже с нарушена оплодителна способност. Специфичният състав е предназначен да подобрява един или повече спермални параметри, вкл. и ДНК- фрагментационен индекс на сперматозоидите.


Цинк и Селен: По време на сперматогенезата (процес на развитие на сперматозоидите) се извършва зреенето на първични тестикуларни клетки, наречени сперматогонии, което завършва с  производство на сперматозоиди, способни да оплодят яйцеклетките. По време на този процес броят на хромозомите в сперматозоидите трябва да бъде намален наполовина, тъй като и сперматозоидите и яйцеклетките допринасят за половината от общия брой хромозоми след оплождането. На всяко ниво от този сложен процес сперматозоидите са податливи на оксидативно увреждане, което намалява жизнеспособността им.


Цинкът и селенът притежават антиоксидантна активност, като цинк е съставка на ензим, който предпазва клетките от увреждане, причинено от свободните радикали. По същия начин селенът служи в група от антиоксидантни съединения, наречени селенопротеини, много от които предотвратяват окислителното разграждане на мембраните на сперматозоидите.


Фолат:
Установено е, че ниските нива на фолат са свързани с намаляване броя на сперматозоидите и влошаване на ДНК-фрагментацията. Той е основен нутриент по време на клетъчното делене и ДНК-синтеза.


Витамин Е: Витамин Е
е част от семейство от осем антиоксиданти, известни като токофероли. Те предпазват организма от свободни радикали, които могат да повлияят качеството на вашите сперматозоиди. Антиоксидантите и витамин Е са от съществено значение за оплодителната способост и няколко клинични проучвания показват, че мъжете, които приемат тези микроелементи, имат подобрен брой и подвижност на сперматозоидите.