Тест за определяне на вагиналната киселинност и превенция на бактериална вагиноза
Публикувано на: 31.03.2015г.
 kz2013/ads/ecocare.png
( рекламна публикация )
Най-честата причина за преждевременно раждане е колонизирането на бактерии, причиняващи инфекция във влагалището. Това може да протече незабелязано за очакващата майка и при висока концентрация може да предизвика преждевременно раждане. Колкото по-рано се открие това смущение, толкова по-голям е шансът да бъде предотвратено развитие на усложнения или преждевременното раждане чрез съответните контра-мерки. Това е причината, поради която беше развита тестовата система рН-EcoCare™.

Тя дава възможност на небременните жени и очакващите майки да определят лесно нарушенията във вагиналната киселинност.

Стойности на измерване на вагиналната рН (киселинност)


А. Поддържане здравето на влагалището по време на бременността. Намаляване на риска от преждевременно раждане

Най-честата причина за преждевременно раждане е колонизирането на бактерии, причиняващи инфекция във влагалището. Това може да протече незабелязано за очакващата майка и при висока концентрация може да предизвика преждевременно раждане. Тези бактерии изместват естествено срещащите се Döderlein бактерии (лактобацили), които посредством освобождаването на кислород и продукцията на млечна киселина осигуряват вагинална среда, която нормално осигурява защита срещу навлизането на чужди бактерии. Ако този нормален баланс е нарушен, това може да доведе до понижаване на киселинността във влагалището, което от своя страна води до нарастване на рН стойността. рН стойността дава информация за киселинността; колкото повече киселина съдържа влагалището, толкова по-ниска е рН стойността. Неутралното рН е 7.0 Всички стойности по-ниски от рН 7,0 са кисело рН, а тези над 7.0 – са алкално рН. Алкалната среда създава условия на инфекциозните патогени да се развият. Това развитие от своя страна води до още по-голямо алкализиране на средата и подтискане развитието на лактобацили, като от своя страна дава още по-добри условия за развитието на патогени (болестотворни микроорганизми). Така се навлиза в един омагьосан кръг на инфекцията – БАКТЕРИАЛНА  ВАГИНОЗА. При наличието и развитието на тази инфекция патогените могат да преминат от влагалището в матката и да предизвикат тежки инфекции, а при бременните жени могат да отключат развитието на агенти, предизвикващи раждане. Те могат да причинят рано пукане на околоплодния мехур и в края на краищата - отново преждевременно раждане. Около 50% от жените, страдащи от БАКТЕРИАЛНА ВАГИНОЗА нямат никакви симптоми на инфекцията и те разбират, че са имали такава инфекция чак, когато процесът е достигнал усложнение.

Колкото по-рано се открие това смущение, толкова по-голям е шансът да бъде предотвратено развитие на усложнения или преждевременното раждане чрез съответните контра-мерки. Това е причината, поради която беше развита тестовата система рН-EcoCare™. Тя дава възможност на небременните жени и очакващите майки да определят лесно нарушенията във вагиналната киселинност.

Бактериалната вагиноза (БВ) или нарушението на вагиналната среда се диагностицира приблизително при 15-20% от всички бременни жени, като увеличава вероятността от инфекция и като последствие:

- Преждевременно раждане
- Хориоамниотит
- Рано пукване на околоплодния мехур
- Родилна треска
- Постпартален ендометрит
- Бактериална инфекция на новороденото
Чрез редовно самотестване на вагиналната рН стойност очакващите майки могат да намалят този риск!Б. Общо рано определяне смущенията на вагиналната флора

Чрез измерване на рН стойността точно над валагалищния отвор лесно могат да се открият други смущения на вагиналния баланс. Ако жената, даже тя да не е бременна, сама редовно проверява вагиналната киселинност, използвайки EcoCare™ рН памучни тампони, то могат да се идентифицират ранни фази на инфекция на вагиналната среда и те да бъдат специфично лекувани.
Приблизително 20% от всички жени, които се консултират с гинеколог страдат от вагинална инфекция с променливи симптоми, като
- сърбеж
- парене
- сухота
- увеличен секрет и/или
- миризма на риба


В. Медицински преглед на вагиналното съдържимо

Наличието на памук в рН памучния тампон осигурява винаги взимането на проба вагинален секрет, който може да се постави на предметно стъкло. Посредством нативна микроскопия пробата може да се изследва за следи от инфекция, клетки и патогени. С този метод лекарят може лесно да диагностицира бактериална вагиноза, трихомониаза и гъбични инфекции.

 Метод

1. Измийте ръцете си преди да започнете теста
2. Извадете един рН памучен тампон от опаковката
3. Не докосвайте индикатора с пръстите си и бъдете сигурна, че той не е в контакт с течности
4. Дръжте рН памучния тампон за края между палеца и показалеца си. (вижте фиг. 1)
5. Внимателно вкарайте EcoCare™ рН памучния тампон 2-3 см във влагалището, така както поставяте тампон. (вижте фиг. 2)
6. Внимателно завъртете рН памучния тампон, за да бъдете сигурна, че индикаторният слой влиза в контакт със стената на влагалището и/или влагалищното съдържимо.
7. Индикаторът ще промени цвета в съответствие с киселинността.
8. Разчетете резултата веднага след изваждането на рН памучния тампон. Сравнете цвета на индикатора с цветната скала. (вижте фиг.3)
9. Вагинални рН стойности до 4,5 са в рамките на нормалните граници.kz2013/ads/fig1.png


kz2013/ads/fig2.png

kz2013/ads/fig3.png


Редовни тествания


Препоръчва се да правите тест редовно, един път или два пъти седмично. Запишете стойностите на теста и датата в табличката по-долу, за да ги покажете на гинеколога, ако е необходимо. За нормална хигиенна употреба от небременни жени се перпоръчва тестване не по-рядко от един път на две седмици.

kz2013/ads/fig4.png

Важна информация

Ако рН стойността от един тест не е в нормалните граници все ще няма причина да се безпокоите. В този случай повторете теста няколко часа по-късно или на следващия ден. Ако рН стойността все още не е в нормалните граници трябва да се консултирате с Вашия лекар без да се бавите, за да бъдат определени причините за повишената рН стойност.
Вагиналният рН памучен тампон може да се ползва за определяне на рН стойност, но не и за откриване на инфекция. Нормална рН стойност не изключва 100% наличието на инфекция. Ако имате симптоми, въпреки нормалната рН стойност, моля консултирайте се с Вашия лекар.
Вагиналният рН памучен тампон може да се ползва само веднъж.


Съхранение: Съхранявайте в  затворена опаковка, при температура от 10° С до 30° С. Дръжте далеч от досега на деца.

Забележки: Всеки тест е само за еднократна употреба.