Тестовете за бременност - от сп. МАМА
Публикувано на: 09.01.2007г.

Тестовете за бременност - от сп. МАМА

   Какво представляват тестовете за бременност?

Тестовете за бременност се използват за диагноза на ранна бременност. Основният принцип, върху който са изградени съвременните тестове, е реакцията антиген-антитяло. Чрез теста за бременност се открива хормонът HCG (човешки хорионгонадотропин) в урината или серума на бременни жени. За целите на практиката се използват уринарните тестове, а за научни цели - серумните тестове.
Информацията по-нататък се отнася само за уринарните тестове за бременност.

Има ли различни видове тестове за бременност?


Какви са разликите между тях?

Различават се два типа тестове за бременност по начина на приложение: тип касета и тип лента. Най-често използваните тестове за бременност тип касета са: d BEST - американски и FARMAYA - испански. Световната тенденция е извън здравните заведения да се използват касети. Те са лесни за прилагане и разчитане, не изискват употребата на помощен инструментариум или квалифициран персонал за работа с теста, бързи са и дават качествен резултат.

Отчитането на резултата става по появата на цветни ивици в съответните прозорчета на касетата:

- 2 цветни ивици показват наличие на бременност;
- 1 цветна ивица - няма бременност;
- липсата на ивици - невалиден тест.

d BEST има висока чувствителност - 20 mlU HCG/ml. Показва наличието на бременност дори преди закъснението на менструацията. Характеризира се с изключителна бързина - резултатът се отчита след 1 минута. Използва се най-много в САЩ и в над 58 други страни в света.

Испанският тест FARMAYA е лесен за употреба, 100% специфичен, точен над 99%, бърз е - разчита се на 3-5-ата минута, открива ниво на HCG по-ниско от 25 mlU/ml. Предназначен е за професионална и лабораторна употреба и в домашни условия. Точността му е по-висока от препоръчваната съгласно стандартите на СЗО.

Тестове за бременност тип лента са: QUIK SURE, CLEAR TEST, UNI MARK. Приложими са в домашни условия. Непосредствено преди употреба се изважда лентичката от фолийната опаковка и се потапя до обозначеното място в съда с урина. След една минута се изважда и се поставя на чиста и равна неабсорбираща повърхност и се отчита резултатът.

Отчитането на резултата става по появата на цветни ивици върху тест-лентата:

- 2 цветни ивици показват наличие на бременност;
- 1 цветна ивица- няма бременност;
- липса на ивици - невалиден тест.

Тестът става невалиден, ако се извади от опаковката 30 минути преди тестването за QUIK SURE и CLEAR TEST, и 15 минути за UNI MARK. Тестът за бременност QUIK SURE дава резултат до 1 минута след 7-ия ден от зачеването, има надеждност над 99,5%. При CLEAR TEST и UNI MARK се изчаква от 3 до 10 минути за отчитане на резултата, надеждността е 99,5%.


Кога най-рано може да се установи със сигурност бременност чрез тест?

Тези тестове са специално разработени за откриване на малки количества от хормона HCG в урината на бременни жени в дните на очакваната менструация. Този хормон започва да се отделя в женския организъм веднага след зачеването и концентрацията му непрекъснато нараства през първите три месеца на бременността.


“Лъжат” ли понякога тестовете за бременност?

Тестът за бременност става невалиден, ако се извади от опаковката за повече от 30 минути преди тестването. Съхранява се при температура 4º-30ºC. При тестовете с касета тя се изважда от опаковката в момента на употреба. Точността на теста е над 99%.


Как точно се прави тест за бременност?

На опаковката на теста за бременност е описан подробно и нагледно начинът на приложение.

Тип касета: С помощта на пипетка се капват 3-4 капки урина в посоченото място. Резултат се отчита на 3-ата минута.
Тип лента: Покрива се дъното на чашката с урина. Изважда се лентичката от фолийната опаковка. Потапя се до обозначената линия в чашката с проба от урина, така че стрелките да сочат надолу. След 1 минута се изважда лентичката и се поставя хоризонтално на чиста и равна повърхност. Отчита се резултатът.


Извънматочната бременност също ли дава положителен резултат при тестовете за бременност?

Положителен е тестът за бременност при нормална и ектопична (извънматочна) бременност. Ниво на HCG може да се установи и при трофобластни заболявания, след нормално раждане или цезарово сечение, след прекъсване на бременност (спонтанно или по желание). В тези случаи е необходимо да се направи консултация с акушер-гинеколог.

Тестът за бременност не прави разлика между нормална и ектопична (извънматочна) бременност. (бел. ред. При положителен тест е необходимо да се потърси навременна консултация с гинеколог)

В случай на отрицателен резултат и съмнение за бременност тестът трябва да се повтори след 48 часа.


Има ли специфични изисквания при прилагането на тестовете за бременност?

Часът на вземане на урина за изследване е без значение?
Присъствието на други хормони в урината TSH, LH, FSN в различни концентрации не се отразяват на резултата от теста. Наличието на различни концентрации в урината на холестерол, билирубин, кофеин, глюкоза, аскорбикова киселина, хемоглобин, атропин, ампицилин, тетрациклин и др. не се отразяват на резултата.автор: Д-р Анна Белчева, акушер-гинеколог

Източник: Списание "МАМА"

СПИСАНИЕ МАМА