Осиновяването на дете
Публикувано на: 09.01.2007г.

Няма щастие в семейството без звънливия глас и радостния смях на децата. Но дете може да не се роди поради различни причини - както от страна на съпругата, така и на съпруга.Жени със запушени маточни тръби вече могат да родят дете, заченато в епруветка, от собствения съпруг. Ако причината е у съпруга, на жената може да се предложи изкуствено осеменява­не, но само със съгласието на съпруга. Накрая, след продължи­телно очакване без успех, на двамата

може да се предложи оси­новяване. Оправдано е желанието на родители с тежко увреде­но дете, както и на тези без дете, да си осиновят бебе или по-голямо дете. От друга страна, осиновяването е жест на хумани­зъм, защото осиротялото дете намира своите нови родители, които ще го отгледат и възпитат, ще осигурят бъдещето му.

Когато вече сте решили да осиновите дете, отнесете се към социално-правния кабинет към дома за майка и дете. Там ще ви обяснят какви документи трябва да представите.

Съвети и препоръки:

  • не осиновявайте новородено бебе, както и бебе под 4 месечна възраст. Някои вродени аномалии се откриват едва след няколко месеца ( вродена хипотиреоза, вроден сърдечен порок и др.)
  • преди да поемете грижите за осиновеното дете, трябва да получите някакъв опит или стаж в гледането на бебето – хранене, повиване, къпане. В практиката има печални случаи. Майка – невежа по въпросите на храненето на бебето, осиновява дете, което само след няколко дни загива от храносмилателно разстройство.
  • като поемете бебето от дома за майка и дете, поискайте да ви осведомят за неговите хранителни навици, обличането и др.
  • след приключването на процедурата по осиновяването се обадете в детската консултация. От там ще ви посетят лекарят и патронажната сестра.
  • не ви съветвам да вземете за осиновяване дете направено от извънбрачна двойка. След това тя може да се разбере с младежа баща, който да признае бащинството и ад се ожени за девойката. И ако нямат ново дете, да ви правят главоболия.

Дом “Майка и дете” ви осигурява тайната.

Майката осиновителка има всички права на тази, която го е родила. Тя не получава само възнаграждението за раждане­то. То е за родилата го майка.

Да съобщим ли на детето, че е осиновено?

Някои осинови­тели напускат родния си град или село, за да запазят тайната на осиновяването. Това е излишна мярка. Практиката показ­ва, че осиновеното дете рано или късно узнава, че истинската му майка 'е друга. Обмислете добре във вашия конкретен слу­чай. Най-добре е детето да узнае истината от вас самите, във форма, която е най-подходяща, вместо неговите съученици да му кажат това, наричайки го копеле.

Малките деца възприемат нещата много по-естествено и леко. В предучилищната възраст разкажете на детето приказка за намереното дете, отгледано от добри хора, които вече го имат като свое. И нека малкото дете да разбере, че осиновителите не са с нищо по-лоши от рождената майка, която е била в невъзможност да го отгледа. Ако детето разбере истината за осиновяването едва в пубертета, душевното сътресение ще е много тежко.

Разсиновяване

И това може да се наложи. На първо мяс­то, взетото от вас бебе на месец-два след това може да се окаже с тежко вродено заболяване, с мозъчно увреждане при раждането, което понякога се открива едва в края на първата година. На второ място, известни са случаи, в които осинове­ното дете, след като научава, че това не са неговите истински родители, започва да се отнася с тях като към чужди хора, да прави всичко наопаки и напук, дори избягва от дома и т. н. Може в този случай подходът на родителите осиновители да е бил неправилен поради неопитност.

Разсиновяването става по съдебен ред, както и осиновява­нето.
Автор: проф д-р Христо Михов - Книга за майката, издателска къща Хермес

 

Материалът е предоставен от: Debora


Материалът е на:
www.bg-mamma.com
Полезна информация за бременността, майчинството, отглеждане на бебета, каките и батковците, ролята на бащите, адреси на АГ болници и кабинети, детски ясли, кухни и градини. Създаден от майки сайт, съвместил техния опит и виждания, тяхното за и против.