Одобрени бяха всички 28 молби за финансиране по Общинската програма ин витро на Стара Загора
Публикувано на: 06.06.2017г.

Днес на заседание на комисия по oбщинската програма ин витро към Община Стара загора бяха разгледани и одобрени всички 28 подадени молби за финансово подпомагане по програмата  ин витро на общината. Сумата, която двойките ще получат е максималната заложена в правилника на програмата и е в размер на 2000 лв.