Публикувано на: 11.10.2013г.

На 11.10.2013 се проведе първото заседание на комисията към Общински фонд за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в община Сливен. Три семейства от общината ще бъдат подпомогнати с до 2 000 лева.

Документи се приемат всеки работен ден, а заседанията на комисията се предвижда да се провеждат в последната сряда на всеки месец. 

 

Община Сливен гласува бюджет от 30 000 лева, като по правилник на всяка кандидатствала двойка могат да се отпуснат до 2 000 лева, покриващи дейности и процедури извън тези на ЦФАР.

Сдружение "Зачатие" благодари на общинските съветници и община Сливен за съпричастността и ангажимента и пожелава на всички, възползвали се от това финансиране успешна процедура.