Публикувано на: 30.08.2012г.
http://www.zachatie.org/razgrad_logo.JPG 

Разградският общински фонд за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми обявява прием на документи за последен път през 2012 г. От 17.08. до 10.10.2012 г. е последната кампания за 2012 г. по приемане на документи за финансово подпомагане на лица и семейства с репродуктивни проблеми от Община Разград. Общината вече преведе първите суми на семейства, които са одобрени за финансиране на изследвания и АРТ. Отпуснатата сума през 2012 г. е почти 50 000 лв., но засега са кандидатствали само 5 семейства, и 5-те са одобрени за финансиране. До 10 октомври т.г. в стая 510а в Община Разград документите си могат да подадат семейства, които:  

- са извършили или ще извършат през настоящата календарна година изследвания или процедури по асистирана репродукция. За направените разходи трябва да представят касови бележки, фактури и съответната медицинска документация (етапни епикризи, изследвания);
- не са финансирани през 2012г. от националния Фонд за асистирана репродукция;
- поне единият член на семейството да е жител на Община Разград от минимум три години и др.

Пълният текст на Правилника за подпомагане, както и срока за приемане на заявления може да бъде прочетен на сайта на Община Разград (http://www.razgrad.bg/) в раздел "Обяви". На Отдел "Здравеопазване" в Община Разград (стая 510а) е предоставена и схемата "Бременност не настъпва, а сега накъде" изработена от членове на сдружение "Зачатие" под редакцията на д-р Мариела Даскалова.

Срок за приемане на заявления от 17.08.2012 до 10.10.2012 г