Публикувано на: 09.04.2012г.
obshtina_pleven_.jpgНа 2 юли 2011 г. на кръгла маса, организирана от сдружение "Зачатие" с  Община Плевен, лекари в областта и пациенти с репродуктивни проблеми бяха обсъдени много въпроси и начини за активно участие на Общината в решаването им. Един от тях беше предложението Община Плевен да последва примера на други български общини, които отделят средства от бюджета си за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми. Щастливи сме, че вече имаме добри новини! Сто двойки от Плевен ще бъдат подпомогнати финансово
за диагностика и лечение на репродуктивни проблеми. Благодарим на Община Плевен, която се отзова и отнесе с разбиране и отговорност към най-съкровеното желание на толкова много хора да станат родители. Благодарим на Магдалена Цекова - Юсменова и Снежанка Лунгова от сдружение "Зачатие" за постоянството и активната им комуникация с регионалните институции в Плевен.
На 29 март 2012 година на заседание на Общинския съвет в град Плевен бе прието единодушно решение относно Утвърждаване на критерии за разпределение на средства за подпомагане на граждани от Община Плевен с репродуктивни и други здравни проблеми. Определена бе комисия за разпределение на средствата по “Други дейности по здравеопазването”- т.18, Приложение №3 към Решение № 068/15.02.2012 г. на Общински съвет-Плевен, за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен,  в размер на 500 /петстотин/ лева на одобрен кандидат. Така сформираната комисия следва да проведе заседание и в 14-дневен срок, считано от днес, да представи на Общинския съвет правилата за своята дейност.

На заседанията на комисията ще присъства и представител на сдружение "Зачатие". След събиране на комисията ще се определи едномесечен срок за прием на документи на двойки и самотни жени с репродуктивни проблеми

Утвърдените критерии за подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми са:

- удостоверение за постоянен и настоящ адрес, да е на територията на Община Плевен и за период не-малко от една година от датата на кандидатстването на двамата кандидати (семейни двойки, живеещи на семейни начала и самотни жени);
- удостоверение за липса на родствена връзка до права линия и до четвърта степен по съребрена линия;
- удостоверение, че лицата не са поставени под запрещение;
- медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем.


Много е важно всеки желаещ за помощ от общинската програма да поиска етапна епикриза от клиниката в която извършва своето лечение. Повече информация за приема на документи ще публикуваме в сайта. За въпроси и консултации по подаването на документи и бъдещата работа на програмата можете да се обърнете към темата за Община Плевен във форума на Зачатие >>