Бременност между приятелки със стерилитет
Публикувано на: 26.04.2018г.

Често две жени, станали близки приятелки по време на общата си борба със стерилитета, попадат в ситуация, в която едната забременява, а другата все още не. В някои случаи това провокира трудно разпознаваема криза и се превръща в тема табу. Някои го описват като дълбока пропаст помежду им, която поставя и двете в трудна позиция. Промяната е внезапна и екстремна и се случва да превърне приятели във врагове. Бременността на приятелката дава надежда, но може и да предизвика мощни чувства на конкуренция, завист, изоставяне, загуба, гняв, предателство, които да проникнат и да замърсят здравата им връзка. За някои жени това се оказва твърде натоварващо.

Рядко се среща жена, преживяла трудности със забременяването, която да не е изпитвала нито веднъж нежелани емоции на гняв или завист по отношение на бременностите на други жени. Някои смятат този аспект на стерилитета за най-труден. Жените като цяло трудно се справят с чувства като конкуренция и завист; те са по-комфортно свързани помежду си чрез сътрудничество и подкрепа. 

Стерилитетът често кара тези жени да се почувстват внезапно „от другата страна”, без подкрепа и разбиране от приятелки, на които са имали доверие. Жените със стерилитет често са неспособни да окажат подкрепа на бременна приятелка, защото това е много болезнено за тях. Атаката на болезнени, примитивни емоции, които те могат да изпитат в отговор на бременността на други жени, понякога е доста шокираща: Някои може да смятат, че вече не могат да се познаят и се разочароват от самите себе си. Често се отдръпват и изолират от околните.

Чрез участието си в пациентски организации, форуми и групи в социалните мрежи жените със стерилитет намират начин да им бъде обърнато персонално внимание, да бъдат разбрани, приети и отново да бъдат като останалите хора. Това им осигурява възможност да бъдат отново сред себеподобни. Има незабавно облекчение и "нормализиране" и животът отново е поносим. Намират безопасно място, убежище във враждебен, неприятелски и безразличен свят. Приятелствата, формирали се там, могат да бъдат изковани от силни и дълбоки връзки. Жените, преминаващи заедно през безплодието, посрещат взаимно нуждите си и си осигуряват това, което им липсва в собственото им ежедневно общуване. И в този защитен кръг те споделят какво ги е засегнало, включително и най-дълбоките и най-трудни чувства по отношение на бременността на приятелки, сестри, съпруги на братя, братовчедки, колежки и целия останал фертилен свят. Тази подкрепа, тези връзки се възприемат от тях като жизненоважни елементи.

 

При навлизането на бременността в това уютно убежище, приятелството, изградено на основа на споделен опит със стерилитета, може  да се окаже застрашено. 

 • От гледна точка на бременната жена: Тя може да се почувства виновна за щастието си и в същото време да се страхува от загуба на подкрепа от страна на приятелката си във време, когато е уязвима и притеснена. Много жени, бременни след стерилитет, се чувстват като върху нестабилна основа, с многобройни нови страхове, захванати между два свята. Това е така, защото те продължават да се идентифицират със стерилитета, чувстват се различни от леснозабремяващите жени.
 • Жената, която не е бременна: Тя може наистина да е щастлива от бременността на приятелката си и да изпитва надежда, че и тя скоро ще забременее. Но е възможно също да почувства и завист и да не е способна да окаже подкрепа

И двете жени могат да се почувстват изоставени и предадени. Тези чувства са много логични и дори да не изглеждат цивилизовани, са дълбоко човешки и много реални. Трябва да признати, уважавани и почувствани.

 

След настъпването на бременност при едната, приятелките с общ опит с проблемно забременяване, се оказват във възможна ситуация, в която и двете губят. Техният общ източник на подкрепа сега се е превърнал в потенциален източник на болка. За да предпазят себе си, възможно е да почувстват необходимост да бъдат дистанцирани една от друга, но това също им причинява болка. По пътя си със стерилитета те са загубили толкова много и да загубят приятелка, свързана с това, е като да загубят основна житейска линия и да се почувстват отново сами. 

Има възможност да намерим мост към този остров на оцеляване, да намерим връзка помежду си, независимо от моментните разлики. Предназначението на спокойните оазиси на тези групи и форуми е да бъдат временно убежище, където хората са защитени от останалата част от света. Това също е част от това да бъдеш човек. Понякога всички се нуждаем от житейски линии и спокойни убежища, но също и от това да намерим начини да продължим взаимоотношенията си, когато тези връзки са заплашени. 

При преминаването от индивидуалното оцеляване до обмислянето на нуждите на двете жени, се изисква разширяване, активно създаване на споделено пространство, в което да се разпознаят две личности с отделни и еднакво валидни, макар и съвсем различни перспективи. Това е трудно, но не е невъзможно. 

 

Ето няколко предложения:

 1. Двете жени се чувстват неудобно и болезнено. Чувстват загубата на споделена връзка и знаят, че тяхното приятелство може и да не оцелее.  Те трябва да понесат несигурността, че не знаят какво следва. Приятелките, които започнат да разпознават това тази взаимна ситуация, могат да намерят начин да се ориентират внимателно и с взаимно уважение към нея.
 2. И двете трябва да си предоставят време и пространство след първоначалното споделяне на новините за бременността. Трябва да си осигурят период на настройка
 3. Приятелките да намерят начини да работят с трудните чувства една към друга по време на този период от време. Може би се иска съвсем малко повече от тях, за да споделят своите чувства за ситуацията:

Бременната: 

 • много е важно да си спомни колко трудно е било за нея, когато е била в обувките на другата жена;
 • да очаква, че нейната приятелка може да срещне затруднения при посрещането новините й;
 • да намери подкрепа за бременност след безплодие на други места, или чрез други жени във форумите, организациите или групите, които са бременни след стерилитет или чрез търсене на краткосрочна професионална помощ;
 • да изказва коментарите за бременността си пестеливо и лаконично;
 • да НЕ се опитва да споделя страховете си или да компенсира неудобството си от ситуацията, като говори за това колко трудна е бременността. 


Жената, която не е бременна: 

 • да намери подобна подкрепа и на друго място
 • да се наложи да я поздрави кратко и да НЕ се опитва да компенсира трудните си чувства, като задава въпроси за бременността, ако самата тя не е готова да се справи с отговорите. 

Накратко, трябва да има място за двете жени да имат свой собствен отделен опит, без да се налага да се извиняват или обясняват.

 

След този период настройка, трябва да има място за всички възможности:

 • Възможност за взаимно оттегляне една от друга - временно или чрез окончателно прекратяване на връзката. Тази опция трябва да бъде уважена и приета и да бъде направена деликатно с възможно най-голяма взаимна чувствителност. И двете жени трябва да имат предвид, че всеки има личен живот, както и минало и актуална реалност, за които другата може да знае малко. Може да се окаже полезно да запомните, че не всички взаимоотношения остават завинаги и да приемете, че това не намалява стойността на това приятелство. Има  възможност то да има добър край, с достойнство и взаимно уважение;
 • Прекратяване на връзката от страна на едната приятелка - естествено, тази опция причинява най-голяма болка, защото тя не е избрана взаимно. Ако това се случи, двете жени трябва да обмислят работата с тези трудни чувства на отхвърляне и изоставяне на други места, тъй като може да не е възможно да направят това една с друга. Важно е да сте в течение с нея и да сте чувствителни към това, което може да е премълчано;
 • Да останат приятелки - За тези жени се препоръчва да намерят други начини за връзка помежду им, както и да останат чувствителни към областите на потенциална трудност между тях. Често това се случва отново, когато и двете са намерили път  напред, в която и да е посока. За някои борбата със стерилитета е опит, който ги прави ангажирани за цял живот, много и от тези, които забременяват. Те продължават активна работа в организациите, форумите и групите в социалните мрежи.  

 

И накрая, независимо от това дали жените решават да поддържат връзка или не помежду си, борбата да се работи чрез тези трудни чувства и разбирането на  положението на другия човек разширява способността на всеки човек да разбира себе си и другите.

Всички ние се нуждаем от способността си да разпознаваме и да сме толерантни към  конфликтни състояния на двусмисленост,  при които могат да присъстват едновременно силно контрастиращи емоции. Трябва да се научим как да изясняваме и да получаваме по-голяма яснота в отношенията си, отколкото да предприемем директно действия, за които може по-късно да съжаляваме. 

Важно е да намерим баланс в отношенията си, които винаги включват различия. Трябва да се научим да приемаме и да сме толерантни към несъвършенството. В крайна сметка всеки със стерилитет трябва да живее и да има отношения с другите в свят, който е до голяма степен фертилен. И в крайна сметка най-добре чрез личния си опит може да научиш повече за това, какво означава да бъдеш човек, да разшириш усещането за себе си и личната си идентичност, да станеш малко по-добър за всеки един и да се присъединиш към други в споделено  пътуване през живота.

Dr. Malavé, PhD, Клиничен психолог. Източник: resolve.org
https://resolve.org/support/pregnancy-after-infertility/pregnancy-between-infertility-friends/