Съобщение за годишно общо събрание на Сдружение Зачатие на 8 юни 2019
Публикувано на: 06.05.2019г.

Уважаеми членове на сдружение "Зачатие", УС на Сдружение "Зачатие" Ви удведомява, че годишното Общо събрание на сдружение "Зачатие" ще се проведе на 08 юни 2019 г. от 17:00 ч. в Пловдив, хотел "Рамада", зала. "Проф. арх. Йолов" при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността и финансов доклад - Годишен отчет 2019
2. Избор на председател на УС на Сдружение Зачатие
3. Разни