Участие на
Публикувано на: 01.04.2017г.

Представителите на сдружение "Зачатие" Мария Жекова и Неда Дойчинова участват в двудневно обучение за изграждане на капацитета на пациентските организации, организирано от Национална пациентска организация (НПО) и финансирано от European Patient's Forum на 1 и 2 април 2017 г в град София. Включените теми са фондонабиране в България през 2017, норми и стандарти за финансова прозрачност, кандидатстване по проекти: Оперативни програми 2014 - 2020 и програма "Еразъм+" с фокус върху възможности за набиране на доброволци.