Отстраняване на ДНК фрагментирани сперматозоиди (MACS)
Публикувано на: 10.02.2013г.
Една от основните причини за неуспех при прилагане на АРТ процедурите са т.нар апоптични сперматозоиди – сперматозоиди с намалена оплодителна способност.

Метода представлява изолиране на сперматозоидите с ниска оплодителна способност и подбор на такива с високи шансове за оплождане.
 
Апоптотичните сперматозоиди са клетки с увредена/фрагментирана ДНК, активирана каспаза - 3 и нарушен трансмембранен митохондриален потенциал, за които нарушения е доказано, че корелират с оплодителната способност на сперматозоидите, което е установено посредством спермален пенетрационен тест. Доказано е, че такива апоптотични сперматозоиди присъстват в еякулата, като се предполага, че наличието на тези абнормални сперматозоиди с генетични дефекти допълнително допринасят за субоптималния процент успеваемост при АРТ. Още повече, че сперматозоидите с фрагментирана ДНК могат да имат нормална морфология и подвижност и не подлежат на селектиране (отстраняване) с класическите техники за предварителна обработка на спермата, което и провокира търсенето на възможности за отстраняването им от еякулата, с което се цели подобряване качеството на сперматозоидите, използвани при АРТ.

Какво е MACS?


Това е система, базирана на използването на магнитни микрогранули, към които се прикрепват антитела или други протеини, какъвто е конкретния случай, а именно Анексин - 5. Така натоварените с Анексин - 5 микрогранули се добавят към клетъчната суспензия (спермата), при което Анексин - 5 се свързва специфично за ФС по повърхността на апоптотичните сперматозоиди.

Формират се комплекси, включващи сперматозоид, Анексин - 5 и микрогранула (това позволява индиректното прикрепване на клетката за магнитната микрогранула).

В последствие клетъчната суспенсия се натоварва в колонка, поставена в магнитно поле, което задържа формираните комплекси с абнормални сперматозоиди, а нормалните сперматозоиди преминават свободно.
 

Какви са индикациите за прилагане на MACS?
  •  влошени показатели на сперомграмата;
  •  понижени показатели за качество на ембрионите (от предишна/и процедура/и);
  •  повтарящи се имплантационни неуспехи.