Спермален анализ - референтни граници
Публикувано на: 01.10.2010г.
Референтните граници в тази статия са съобразени с петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/. В таблицата са показани долните референтни граници на спермалните показатели /5 персентил, 95% доверителен интервал/.
 
Параметър Долна референтна граница
Обем на еякулата /мл/ 1,5 /1,4-1,7/
Общ брой сперматозоиди /106 в еякулата/ 39 /33-46/
Концентрация сперматозоиди /106 в мл/ 15 /12-16/
Обща подвижност /ПП+НП, %/ 40 /38-42/
Прогресивна подвижност /ПП, %/ 32 /31-34/
Виталност /витални сперматозоиди, %/ 58 /55-63/
Морфология на сперматозоидите /нормални форми, %/ 4 /3,0-4,0/
рН > или =7,2
Пероксидаза позитивни левкоцити /106 в мл/ < 1,0
MAR тест /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ < 50
Immunobeads /подвижни сперматозоиди с прикрепени частици, %/ < 50
Цинк /микромола в еякулата/ > или = 2,4
Фруктоза /микромола в еякулата/ > или = 13
Неутрална глукозидаза /mU в еякулата/ > или = 20

 

Преводът на български е направен с разрешение № 72648 на Световната Здравна Организация /СЗО/.