Изчерпан яйчников резерв
Публикувано на: 08.06.2011г.
Терминът “яйчников резерв” (овариален резерв) включва моментния запас от яйцеклетки (ооцити) в яйчника на жената и клинично се свързва с яйчниковия отговор при стимулация.
Репродуктивна възраст на яйчника
Жената достига своя фертилен пик между 20 и 30 години и нейната овариалната функция отпада около 50-годишна възраст. В този период оста хипоталамус-хипофиза-яйчник (ХХЯ) претърпява различни промени.
Фоликуларното изчерпване в яйчника е крайния естествен път в репродуктивната възраст, като в процеса е включена цялата ХХЯ ос.
Понякога, с напредване на възрастта, органите и системите преждевременно намаляват физиологичната си функция. Някои заболявания катозлокачественните, могат също да доведат до отпадане на репродуктивната система. Яйчникът е орган, който губи почти цялата си репродуктивна и ендокринна функция в менопауза.

При жени в по-млада възраст е налице възможност за спонтанно забременяване в 20-25% за всеки менструален цикъл, докато при жени в края на тридесетте и началото на четиридесетте години, тази възможност намалява до 5%. С напредване на репродуктивната възраст се увеличава процента на спонтанните аборти, както и риска от вродени малформации на плода, като например Down syndrome. Намаляването на възможността за забременяване при жените в напреднала репродуктивна възраст е в резултат от влошаване качеството на отделените яйцеклетки. Важно за тези жени е да знаят, че ако не постигнат спонтанно забременяване след не повече от шест менструални цикъла би трябвало да потърсят консултацията на Репродуктивен ендокринолог.

Епидимиологични проучвания показват, че при 10% от жените менопаузата настъпва по-рано – преди 45-годишна възраст (нормално, менопаузата при 80% от жените настъпва около 50-те им години), като при 1% от женската популация спирането на менструалния цикъл се установява преди навършване на 40 години. При тези случаи често се наблюдава незадоволителен яйчников отговор при стимулация с цел лечение на безплодието. Според Nikolaou и Templeton процеса на бързо изчерпване на яйчниковите резерви започва приблизително 13 години преди окончателното спиране на менструацията, т.е. при жени които са в менопауза на възраст 45 години, този процес започва когато те са на 32 години. При тези жени е налице необходимост от диагностициране на ранното изчерпване на яйчниковия резерв.

Тестове за определяне на яйчниковия резерв

Определяне на базалните стойности на серумните FSH нива
Базалните стойности на фоликулостимулиращия хормон (FSH) са лесни за определяне и добър прогностичен маркер за възможността за забременяване в естествен и стимулиран циклъл.
Серумни нива на FSH, по-високи от 12,5 mIU/ml, се свързват с лош яйчников отговор при стимулация.

Определяне на базалните стойности на серумните inhibin B нива
Inhibin В е хормон, който се отделя от гранулозните клетки на т.нар. антрални фоликули в яйчника (фоликули с размер от 50 микрона до 2 мм). Намаляването на серумните inhibin В стойности се свързва с напреднала репродуктивна възраст при жената. Inhibin B участвува и в патофизиологията на поликистозния овариален синдром (PCOS). Inhibin В е маркер за диагностика и на някои яйчникови карциноми. За българската популация, като референтни стойности на inhibin B се определят стойностите между 33 pg/ml и 190 pg/ml.

Кломифен цитрат провокационен тест (СССТ)
Тестът се основава на възможността за възстановяване на репродуктивната система след приложение на clomiphene citrate (CC). За нормални се смятат стойности на FSH по-ниски от 10 IU/ml; за гранични – 10 - 12 IU/ml и за абнормални – по-голeми от 12 IU/ml.

GnRH агонист стимулиращ тест (GAST)
Тестът оценява промяната на естрадиола (Е2) в ден 3-ти, след прилагане на GnRH агонист във втори ден от менструалния цикъл. Резултът от теста зависи от хипофизната продукция на гонадотропините и яйчниковия отговор при стимулиране.

Гонадотропин стимулиращ овариалния резерв тест (EFORT)
Тестът се основава на приложението на гонадотропини и динамиката на естрадиола (Е2), като функция на яйчниковия отговор. При жени, при които се установява покачване на Е2 с повече от 30 pg/ml е налице адекватен яйчников отговор, в сравнение с жени, при които нивата на Е2 са по-ниски от 30 pg/ml.

Базални серумни нива на Анти-Мюлеров хормон
Анти-Мюлеровият хормон (АМН) се продуцира от гранулозните клетки на преантралните и малките антрални фоликули и нивата му могат да бъдат установени в серума. При намаляване на броя на фоликулите в яйчника, свързано с увеличаване на възрастта на жената, АМН може да се използва като маркер за определяне на яйчниковата възраст.Можем да говорим за запазен резерв на яйчниковите структури при стойности на хормона над 2.0 ng/ml. При установяване на резултати между 1.0 и 2.0 ng/ml е налице тенденция за намаляване на функцията на яйчника. Стойности на АМХ по-малки от 1.0 ng/ml корелират с чувствително намален разерв на яйчника. 

Ултразвукови тестове
●    Ултразвуковото определяне на броя на антралните фоликули (АFC) носи обективна информация за яйчниковия резерв. Тестът се извършва в ранна фоликуларна фаза (2 - 4-ти ден), като се определят фоликулите с размери 2 - 10 мм в двата яйчника. При среден брой антрални фоликули по-малък от пет са налице чувствително намалени яйчникови резерви.
●    Определяне на среден овариален диаметър (MOD). Извършва се в ранна фоликуларна фаза (2 - 4-ти ден). При стойности на средния овариален (яйчников) диаметър по-малки от 20,6 мм е налице голяма вероятност за намалени яйчникови резерви.

В заключение би трябвало да се подчертае,че всяко изследване има своята обективност, но въз основа на него не може да се направи залючение за състоянието на яйчниковия структури. Оценката на яйчниковия  резерв е комлексна и се основава на група от тестове.

Тези методи на диагностика би трябвало да се познават от всеки акушер-гинеколог. При наличие на съмнение или диагностициране за намаляване функцията на яйчника, тогава е необходимо да се посъветва пациенката, че не би било добре да отлага репродуктивните си планове в далечно бъдеще.  
  
Д-р Явор Владимиров