Изследвания при мъжа
Публикувано на: 12.01.2007г.

1. Спермограма.

2. Микробиологично изследване

3. Медицински преглед при специалист уролог-андролог.

4. Хормонални изследвания.

5. Генетични изследвания1. Спермограма.

Тя представлява пълен анализ на семенната течност (сперма) (физически свойства, химически и клетъчен състав и др.), даващи възможност да се оценят способностите й за оплождане. Извършва се в медицинските лаборатории, след което се дава за анализ на специалиста, който е назначил това изследване. За да се направи спермограма е необходимо да се отбере проба семенен материал (целият от една еякулация), да се събере в малък пластмасов съд (ваничка), такава дават от самата лаборатория ( стерилизирана и пригодена само за тази цел). Пробата може да се вземе на място в лабораторията в специална стаичка, но повечето лаборатории позволяват да се направи в домашни условия, но да се занесе в рамките на 20-30 мин. за анализ, като се запише точният час на отделяне на материала. Преди да се направи това изследване е необходимо да се спазят няколко условия, като въздържане от полови контакти 5 дни преди вземането на пробата, избягване консумацията на алкохол, лекарства и други изисквания, които ви постави докторът, назначил изследването.

Две спермални проби трябва да се дадат за първоначалното изследване, като интервалът между тях трябва да е не по-малко от 7 дни и не-повече от 3 месеца. Половото въздържание трябва да е средно 3 до 4 дни, като е желателно времето на въздържание да се определи в часове) (максималният допустим интервал е от 2 до 7 дни, но е препоръчително да бъде константен при всяка следваща проба от един мъж). Ако пробата се носи от дома в лабораторията, трябва да се вземат мерки да не се преохлажда или прегрява (да се носи близо до тялото или в температурния интервал от 20°C до 40°C). Ако е необходимо, може да се използва специален презерватив от лабораторията.
Анализът включва предимно следните проби (в скоби са посочени нормалните очаквани резултати):

Основни проби:

1. обем на еякулата - 2. мл и повече (2-6 мл)
2. концентрация на сперматозоидите - (над 20 000 000 бр./мл )
3. общ брой сперматозоиди - (над 40 000 000 бр.)
4. подвижност (мотилитет) - (над 50% прогресивно подвижни или над 25% бързо линеарно подвижни за поне 60 мин). активноподвижни (60 — 70%), слабоподвижни (10 — 15%), неподвижни (20 — 25%)
5. количество живи сперматозоиди (70 — 80%)
6. морфология - (над 30% с нормална морфология)
7. втечняване на еякулата (12-30 мин.)
8. тест за виталитет на сперматозоидите
9. левкоцити - (до 1 000 000) (до 10 в зрително поле)
10. цвят - (млечно-бял)
11. имунологично изследване
12. концентрация на водородните йони (pH 7.2 - 7.8)
13. еритроцити (не)
14. лепкавост (0 — 5 мм)
15. клетки на сперматогенезата, общ процент (1 — 2%)
16. спермаглютинация (не)
17. микрофлора (не);
18. кристали на Бехтер (единични)
19. лецитинови зърна (много)
20. слуз (не);

Подвижността според СЗО се оценява в 4 групи:

а. Бързо линеарно подвижни,
б. Бавно или мудно линеарно подвижни,
в. Не линеарно подвижни,
г. Неподвижни.
Нормата е 50% от групи а+б, или 25% от група а

Специални проби:

1. резистентност (120 мин и повече)
2. метаболическа активност (60 мин и повече)
3. уморяемост (процент на подвижните форми след 1 час се намалява на 10%, след 5 часа — на 40%);
4. скорост на движение на сперматозоидите (3 мм/мин).

Биохимичен анализ

1 . алфа - глюкозидаза (неутрална) – 20 mU или повече за еякулат
2 общ цинк - 2.4 микро-mol или повече за еякулат
3. обща лимонена киселина - 52 микро-mol или повече за еякулат
4. обща кисела фосфатаза - 200 U или повече за еякулат
5. обща фруктоза - 13 микро-mol или повече за еякулат

Имунологично изследване (антитела в спермата – класове IgG, IgA и по–рядко IgM)

1. Immunobead тест - по-малко от 20% от сперматозоидите с полепнали частици
2. MAR (mixed antiglobulin reaction) тест - по-малко от 10% от сперматозоидите с полепнали частици

Не винаги отклонение от дадените характеристики в една или друга посока означава признак на заболяване. Само комплексна оценка на получените данни и връзката между тях може да позволи оценка на оплодителната способност на мъжа. При това спермограмата се използва не само за да се установи причина за безплодие, но и дава възможност да се оценят и други патологически отклонения в състоянието на здравия мъж. При даване на материал за спермограма мъжът трябва да спази няколко изисквания. Необходимо е полово въздържание 4 — 5 дни, включително не трябва да има и полюции в този период. В тези дни е непрепоръчително да се употребява алкохол (дори бира), лекарствени продукти, сауна, взимане на вана (само душ). Най-добре е пробата да се отбере в лаборатория чрез мастурбация или прекъснат полов акт. Не е правилно да се използва от презерватив, поради съприкосновението от веществата, от които е изработен презерватива, сперматозоидите губят своята подвижност. Материалът не трябва да се преохлажда , нито да се подлага на преки слънчеви лъчи. Много е важно, целият материал от еякулацията да попадне в лабораторния съд. Загуба на количество би оказало влияние на резултатите. При изпълнението на всички тези изисквания се намалява вероятността за грешка при анализа и достоверност на резултата. Това е особено важно при мъже с малко общо количество на сперматозоидите и нисък процент на подвижните сперматозоиди .


2. Микробиологично изследване

Извършва се за да се установи, дали няма някакво възпаление, венерическо заболяване или гъбична инфекция. Най-често гинеколозите назначават изследване за хламидия.
Хламидия: Едно от най-разпространените заболявания, предавани по полов път. Причинена е от микроорганизъм Chlamydia trachmatis. Много често е без симптоми. Може да доведе до по-тежка инфекция - да се увредят репродуктивните Ви органи. И мъжете, и жените могат да станат стерилни. Лекуват се задължително и двамата партньори независимо от резултата.
Изследва се по два начина:
С откриване на антигени. Взима се намазка от шийката на матката при жените (като намазка на Пап) или от уретрата при мъжете. Тя се изпраща за специални лабораторни тестове.
С откриване на антитела. Прави се изследване чрез взимане на кръв.


3. Медицински преглед при специалист уролог-андролог.

Андрологът е специалист (допълнително специализирал уролог) по мъжката полова система и репродуктивните функции на мъжа. Необходимо е да се посети урологичен кабинет или клиника. След прегледа специалистът преценява необходимостта от лечение или назначаване на допълнителни прегледи или изследвания.

Този материал предстои да бъде допълван и актуализиран ..........