Пренатален скрининг, женска консултация
Публикувано на: 09.01.2007г.

Пренатален скрининг, женска консултация

 

Д-р Васил Даскалов, акушер – гинеколог,
Пловдив,   ул. "Велико Търново" 21, тел.: 032/ 63 44 63, 62 48 81
www.medicusalpha.com
Тел. 0898 / 20-60-05,

Пренаталните /антенатални/ грижи, или грижите преди раждане, са достижение на общия напредък на съвременното общество.

Това са:

профилактични;
диагностични;
и някои терапевтични

мероприятия /грижи/ през бременността, с цел тя да се запази, да се запази здравето на майката, да се предотвратят усложненията, да се осигури здрав и жизнеспособен плод и здраво потомство.

Ролята на антенаталните грижи нарасна през последните десетилетия във връзка с тенденцията да намалява раждаемостта, с намаления брой бременности, раждания и деца в семейството и с произтичащата от това необходимост да се осигури почти всяка бременност и дете.

Антенаталните грижи водят началото си от края на 19 и началото на 20 век. Ballantine през 1901 год. вижда целите им по следния начин:

1. Антенатална диагноза на феталните уродства.
2. Лечение на болестите /предимно извънгенитални/ на майката.
3. Предотвраяване на гърчове /еклампсия/.

Съвременните антенатални грижи трябва да започнат още преди жената да е забременяла /антеконцепционни грижи/.

Те трябва да се извършат поне 6 месеца преди плануваната бременност.

Антеконцепционните консултации и грижи са важни, защото някои заболявания могат да се изследват и лекуват адекватно само преди забременявене. След това най-често жената е изправена пред дилемата или да продължи една рискова бременност или да я прекъсне изкуствено, да абортира.

В таблицата са показани рутинните антеконцепционни изследвания, изследванията преди забременяване:

ИЗСЛЕДВАНЕ РИСКОВЕ РЕЗУЛТАТ ПОВЕДЕНИЕ
цитонамазка от маточната шийка рак на маточната шийка норма контрола след година
    патология проследяване, лечение
ПКК /пълна кръвна картина/   норма проследяване
    отклонение лечение
кръвна захар диабет на бременността норма проследяване
    повишена глюкозо толерантен тест и лечение
кръвна група при нужда от кръвопреливане    
Резус - фактор хемолитична болест /на плода и на новороденото/ положителен не изисква мерки
    отрицателен проследяване за анти-D антитела и имунопрофилактика
урина /белтък/   липса проследяване
    наличие лечение
урина /седимент/   бактерии, левкоцити лечение
урина /бактериологично изследване/ инфекция на пикочните пътища норма проследяване
    микроорганизми посявка с антибиограма и лечение
токсоплазмоза - серологично изследване спонтанен аборт, увреждане на плода наличие на имунитет не изисква мерки
    липса на имунитет проследяване на антитоксоплазмени титри
рубеола - серологично изследване увреждане на плода наличие на имунитет не изисква мерки
    липса на имунитет имунизация преди забременяване
хламидия стерилитет, спонтанен аборт, преждевременно раждане, отрицателен проследяване
  инфекции на плода и новороденото, инфекции на родилката положителен лечение
електрофореза на хемоглобин таласемия нормален хемоглобин не изисква мерки
    патологичен хемоглобин изследване на партньора и оценка на риска
цитомегаловирус увреждане на плода отрицателен не изисква мерки
    положителен проследяване
серологично изследване за сифилис /Васерман/ увреждане на плода /вроден сифилис/ отрицателен проследяване
    положителен лечение
хепатит B инфекция на плода отрицателен имунизация преди забременяване
    положителен уточняване на състоянието
генитален херпес инфекция на плода отрицателен не изисква мерки
    положителен проследяване, раждане чрез цезарово сечениеОсвен описаните изследвания жената би трябвало да направи консултации със стоматолог и интернист (специалист вътрешни болести).

Три месеца преди плануваното забременяване би следвало да се започне профилактичното приемане на Фолиева киселина, с цел профилактиката на Спина бифида /незатварянето на гръбначния стълб по време на ембрионалното развитие/. Тази профилактика трябва да започне най-малко един месец преди плануваното забременяване и да продължи до края на третия лунарен месец /13-та гестационна седмица/.

Ранни антенатални грижи /до 28-мата гестационна седмица/.

ПЪРВА ВИЗИТА След като жената разбере, че е бременна, а това при наличните съвременни тестове за бременност, обикновено се случва в съвсем начална бременност, тя трябва да посети женската консултация, за да се направи първи преглед и изследвания и да се регистрира за периодично наблюдение. Обикновено първото посещение е най-продължително. При него се снема пълна анамнеза /жената се разпитва/ за минали и настоящи заболявания, за наследствени заболявания.

Измерват се:

ръст;
тегло;
АН /артериално налягане/.

Извършва се първото УЗИ /ултразвуково изследване/. При него трябва да се дадат отговори на няколко въпроса:

дали бременността е вътрематочна,
дали е едноплодна или многоплодна бременността,
има ли жив ембрион със сърдечни пулсации,
дали няма някаква патология на бременността /напр. гроздовидна бременност/.

Рутинните лабораторни изследвания при първото посещение са:

1. ПКК /пълна кръвна картина/;
2. Кръвна група и Резус фактор /ако не са направени преди забременяването/;
3. Резус /анти Д/ антитела – при Резус отрицателни жени;
4. Антитела срещу хепатит В;
5. Васерман /изследване за Сифилис/;
6. Антитела срещу Рубеола. Жените, които нямат имунитет срещу Рубеола могат да заболеят по време на бременността от това заболяване, а такъв случай се съветва бременността да бъде прекъсната, поради високият риск за плода. Жените без имунитет би трябвало да се имунизират с антирубеолна ваксина и три месеца да се предпазват от забременяване;
7. Урина – стандартна;
8. Микробиологично изследван на вагинален секрет;
9. Изследване за Хламидия;
10. Токсоплазмоза;
11. Цитонамазка от маточната шийка, с цел профилактика на рака на маточната шийка – ако такова изследване не е направено през последната изминала година.

Допълнителни лабораторни изследвания:

12. Електрофореза на Хемоглобина за диагноза на Таласемията – вид наследствена анемия. В Англия се прави рутинно на емигрантки от Средиземноморския регион и Африка;
13. CMV /цитомегаловирус/;
14. Генитален херпес.

Въз основа на събраните данни е възможно да се направи оценка на състоянието на жената и да се преценят евентуалните рискове.

Сега е моментът да бъдат обсъдени диетата по време на бременността, хранителните добавки /например Флуор/, начинът на обличане, евентуалните промени които биха настъпили в работното ежедневие на жената, да се зададат всички въпроси, които интересуват жената и партньорът и.

Почти емпирично е възприето визитите за женска консултация да са веднъж месечно до 32 гестационна седмица, по 2 пъти между32-та и 36-та гестационна седмица и по веднъж седмично до раждането.

За сравнение в Англия повечето бременни имат средно по 10 посещения по време на бременността., в Швеция и Люксембург – средно по 5, в Холандия и Финландия – средно по 14.

Принципът е, че при рисковите бременности броят на визитите е по-голям.

От тук нататък при всяка визита се измерват:

1. АН /артериално налягане/;
2. Телесното тегло – Между 15-тата и 38-мата гестационна седмица се увеличава средно с по 500 гр. седмично. За цялата бременност теглото се увеличава средно с 10 – 12 кг., като към края на бременността 40% от увеличеното тегло на жената са от плода, обвивките му, околоплодната течност и матката.
Няма такова увеличение на телесното тегло, което да се счита за ненормално. Все пак повишение е над 20 кг е сигнал за внимание;
3. Урина – стандартно изследване, с изследване на седимент.

ВИЗИТА - 13-та гестационна седмица.

При нея се извършват:

- Ултразвуково изследване, като част от “Интегрираният тест за диагноза на вродените фетални малформации”.

ВИЗИТА – 16 гестационна седмица /завършва органогенезата/

- Ултразвуково изследване;
- Биохимичен скрининг за вродени малформации.

КВАДРИПЪЛ ТЕСТ

1. Алфафетопротеини;
2. Неконюгиран естриол;
3. Бета ЧХГ в кръвта;
4. Инхибин A или части от него, например трипъл тест;
Ако има индикации се прави АМНИОЦЕНТЕЗА.

От тук нататък визитите са всеки месец.

Правят се УЗИ /ултразвукови изследвания/, измерване на артериалното налягане, на тегло, урина – стандартно изследване.

В 26-та гестационна седмица се изследва кръвна захар с цел диагноза на гестационен диабет /диабет на бременността/.

В периода 34-та – 36-та гестационна седмица се изследват микробиологично вагинален и анален секрет, Васерман, Анти Д антитела при Резус отрицателните жени.

При ултразвуковите изследвания се прави оценка на състоянието на плода чрез т.нар. БИОФИЗИКАЛЕН ПРОФИЛ, чрез изследването на количеството околоплодна течност, степента на зрялост на плацентата, наличието на дихателни движения на плода, наличието на големи и малки движения на тялото на плода и запис на детските сърдечни тонове с фетален монитор.

В същия срок се прави прогноза на раждането.


Д-р Васил Даскалов