Техника за идентифициране на сперматозоиди с понижена ДНК фрагментация за ИКСИ
Публикувано на: 08.03.2010г.

Техника за свързване на хиалуронова киселина спомага за идентифициране на сперматозоиди с понижена ДНК фрагментация за ИКСИ
Предишни изследвания сочеха към ограничената възможност на обикновените спермални параметри, като мофрология и подвижност, за откриване на сперматозоиди с ненарушена ДНК за ИКСИ. Понастоящем група лекари от Италия демонстрират, в скорошно изследване с проследяване, публикувано в интернет изданието на журнала „Fertility & Sterility”, че селективна техника, основаваща се на свързване на хиалуронова киселина (HA), повишава шанса за идентифициране на сперматозоиди с нормални ядра и с понижена ДНК фрагментация.

Лодовико Пармеджани и колегите му от Отдела за репродуктивна медицина към Медицински Центрове GynePro в Италия са провели три изследвания с проследяване, за да уточнят ролята на хиалуроноватa киселина в селекцията на сперматозоиди с по-високо качество преди ИКСИ. Изследваните групи са се състоели съответно от 20 мъже, 15 мъже и 206 двойки, провеждащи ИКСИ с 1-3 яйцеклетки, съгласно италианския закон за ИВФ. Подробности за трите изследвания са представени по-долу.

Изследване 1: Посредством оценяване на честотата на ДНК фрагментация чрез сравнение на сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина, и сперматозоиди в поливинилпиролидон (PVP), учените са установили значително намаление на ДНК фрагментация в сперматозоидите, свързани с хиалуронова киселина.

Изследване 2: Наблюдавана е ядрената мофрология на сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина, в сравнение със сперматозоиди, поставени в PVP. За разлика от сперматозидите в PVP, тези свързани с хиалуронова киселина, са демонстрирали значитено по-висока степен на нормални ядрени параметри.

Изследване 3: При ИКСИ, извършено със сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина, са установени значително по-високи качество и развитие на ембрионите, в сравнение със стандартния подход PVP-ИКСИ.

Въз основа на тези открития, изследователите заключават, че методът за селекция на сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина, подобрява качеството и резултата на ИКСИ. Предполага се също, че идентифицирането на сперматозоиди с нормални ядра посредством хиалуронова киселина по време на интрацитоплзмено инжектирна на мофрологично селектирани сперматозоиди (IMSI) вероятно подпомага процеса на селекция на качествени сперматозоиди.

В друго изследване, Джейкъб и колеги (в статия във „Fertility & Sterility”, 2005) сравняват честотата на хромозомна дизомия и диплоидия между сперматозоиди, свързани или несвързани (контролна група) с хиалуронова киселина, придобити от части от обработена сперма от 32 проби. Учените впоследствие провеждат флуоресцентна ин ситу хибридизация на двата типа сперматозоиди посредством центромерни X, Y и 17 хромозомни проби. Следните резултати от изследването показват значително понижение на честотата на хромозомна анеуплоидия в сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина в сравнение с конролната група (несвързани сперматозоиди):

Хромозомна анеуполоидия: Понижение в честотата посредством използване на сперматозоиди, свързани с хиалуронова киселина, в сравнение с контролната група

Дизомия: от 0.52% до 0.16%
Диплоидия: от 0.51% до 0.09%
Дизомия на половите хромозоми: от 0.27% до 0.05%

Учените изказват предположение, че селекцията на сперматозоиди чрез хиалуронова киселина спомага да се намалят потенциално вредните ефекти на традиционните методи за спермална селекция за ИКСИ и случаите на възможни генетични дефекти в поколението.

Различни изследователи (Бенкаиб и колеги, Human Reproduction, 2003; Зини и колеги, Human Reproduction, 2005; Зини и колеги, Human Reproduction, 2008; Тарози и колеги, Reproductive Biomedicine Online, 2009; Авендано и колеги, Fertility and Sterility, 2009) публикуват открития за значително понижена честота на успешно оплождане при АРТ процедури и влошени клинични резултати от бременността при използване на сперматозоиди с ДНК фрагментация. Смята се също, че пропорцията на сперматозоиди с ДНК фрагментация е фактор, който вероятно предсказва успеха при ИКСИ. Техниката за селекция на сперматозоиди посредством хиалуронова киселина излежда сравнително прост и ефективен метод за избор на сперматозоиди с по-добър ДНК интегритет и нормални ядра, и следователно подобрява резултатите при ИКСИ.

ivfnewsdirect.com