Хетероинсеминациите
Публикувано на: 07.09.2003г.

В “Майчин дом” се намира единствената спермална банка у нас. Спермата се съхранява с замразен вид. До банката се прибягва, когато за брачната двойка се докаже, че при мъжа има проблеми със сперматозоидите. Дарители на сперма стават здрави мъже.

Правят им се пълни изследвания – за полово трансмисивни заболявания, т.е. хламидиална инфекция, СПИН, сифилис, генетични изследвания за наследствени болести. Дарителят трябва да е до 35 години, симпатичен, да няма вродени белези като бенки и петна. У нас дарители сават най-често студентите по медицина.

Порциите материал се държат в спермалната банка и когато има реципиент със съвпадащи кръвна група и съответни външни белези, то една част от порцията се размразява и със тръбичка или катетър се вкарва в матката или в целвикалния канал на жената. Оплождането става по естествен начин. До три жени могат да забременеят от един дарител. След като се родят 3 деца, материалът се изхвърля, и мъжат вече не можа да дава сперма. Това се прави за по-голяма сигурност, защото има теоретична възможност един ден тези деца да се срещнат. Освен това още преди започване на процедурите, жената дава имената и паспортните данни на свои първи братовчеди – да не би случайно някой от дарителите да е близък неин родственик.

Ние сме първата страна в Европа, в която официално е разрешено извършването на хетероинсеминация. Манипулацията е легализирана със закон/ бел. моя – Наредба №12/30 май 1987г. За Изкуственото оплождане на жените, издадена от МНЗ, обн. в ДВ бр.57/1987 г., изм. бр.57/1990 г. и бр.78/1992г. / Брачната двойка подписва декларация, и оттам нататък детето е защитено при смърт на майката или развод на родителите. Мъжът или неговите роднини не могат да се откажат по съдебен път от това дате.

През 1998 след хетероинсеминации са родени 40 деца. В частните кабинети манипулацията струва 75-150 долара и се използва пресен материял, което крие опасности. / бел. моя - представете си че материала е от доктора, и утре звънне на вратата да си поиска бебето./”


"Седмичен труд” бр.4, 28януари – 3 февруари, 1999 година