Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 25 от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция (ЦАР)
Публикувано на: 29.08.2017г.

На 28.08.2017 г. на сайта на МЗ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 25 от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция (ЦАР)

Основна предлагана промяна е от 1 януари 2018 г. ЦАР да финансира 4 процедури на свежи ембриони, вместо досегашните 3, както и 4 трансфера на размразени ембриони.

Припомняме, че предложението за промяна на правилника на ЦАР за финансиране на размразени ембриони беше внесено от "Сдружение "Зачатие" и БАСРЗ до министъра на здравеопазването д-р Москов през август 2016 г., а след смяната на правителството отново до министър Семерджиев с вх. №15-00-195/23.02.2017.

Предисторията

Една от основните цели на неправителствената организация на българските пациенти с репродуктивни проблеми - сдружение "Зачатие" - е да защитава интересите на пациентите и да инициира законодателни промени в подкрепа на тези интереси.

Към сдружение "Зачатие" се обърнаха група пациенти с репродуктивни проблеми, които апелираха за помощ във връзка с евентуална промяна на правилника за организация на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“ (ЦАР). Предложената промяна предвижда възможност за финансиране на процедура с размразени ембриони.

В подкрепа на тази идея, сдружение "Зачатие" организира публично обсъждане на предложението пред панел, съставен от лекари и специалисти по репродуктивна медицина, представители на държавни институции, на ЦАР, на лекарски и пациентски организации. Беше събрана и анализирана информация по темата, която беше представена по време на обсъждането на 11.06.2016 г. в Стара Загора, в рамките на на организирания от сдружението единадесети Ден на репродуктивното здраве.

Проведената дискусия обсъди възможностите за изменение и допълнение в чл. 25, ал. 1, т. 3 от Правилника за организация на работа и дейността на „Център за асистирана репродукция“, с които да се финансира и замразения ембриотрансфер, като допълнение към буква д) от същата точка. Имахме възможност да изложим нашите мотиви пред присъстващите лекари, представителите на репродуктивните клиники, директора на ЦАР и председателя на БАСРЗ. Всички те изразиха подкрепата си за осъществяване на предлаганото допълнение.

Сдружение "Зачатие" счита, че с тази промяна ще се намалят необходимите финансови средства, изразходвани от ЦАР. Тази промяна би дала възможност на двойките, получили веднъж одобрение, да се възползват от един опит за замразен ембриотрансфер, вместо да кандидатстват за ново пълно финансиране, т.е. - предлагаме в рамките на финансирания опит ин витро/ИКСИ да се допусне и трансфер на размразени ембриони. Цената на замразения трансфер е значително по-ниска в сравнение с пълен курс на стимулиран опит ин витро. Според проучванията и анализите, успеваемостта при замразен трансфер е по-висока в сравнение с тази при свежия ембриотрансфер.

Изготвеното от сдружение "Зачатие" и Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ) предложение беше адресирано до министъра на здравеопазването и внесено официално в Министерството на здравеопазването.