2 171 деца родени ин витро с финансова помощ от държавата, но забавяне на финансирането намалява ефекта от дейността
Публикувано на: 10.07.2017г.

За периода 1 януари 2014 .г - 30 юни 2016 г. е извършен одит от Сметната палата на цялостната дейност на Центъра за асистирана репродукция. През съответния период са финансирани и извършени 7598 броя процедури на обща стойност от 29 351 016 лв., като в резултат на същите са родени 2 171 деца.

Едно от заключенията в доклада е, че успеваемостта по показател "родени деца" е 28%, с което страната ни се нарежда до успешните европейски практики.

Пълния текст на одитния доклад можете да прочетете на страницата на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/