Медицински център за Асистирана репродукция
Публикувано на: 22.01.2017г.

От края на миналата 2016 г. Медицински център за Асистирана репродукция "Варна" ООД вече работи с Център "Фонд за асистирана репродукция". Медицинският център вече има извършени процедури финансирани от фонда.

Тук, можете да намерите пълния списък на лечебните заведения, които имат сключен договор с Център за асистирана репродукция.