Съобщение от Министерството на здравеопазването
Публикувано на: 22.09.2010г.
Министерството на здравеопазването предприема необходимите действия за недопускане спиране работата на Фонда за асистирана репродукция
Във връзка с публикации, че от 2 месеца Фондът за асистирана репродукция е с изчерпан бюджет, МЗ информира за следното:
През 2010 г. МЗ е осигурило в пълния им размер предвидените за годината средства за осигуряване работата на Фонд за асистирана репродукция. С тези средства са обезпечени безплатните ин витро процедури на всички пациентки, одобрени от Обществения съвет на Фонда.
Общият брой на досега одобрените за финансиране пациентки с получени заповеди е 6186, а разгледаните  заявления са 8780. Средно месечно постъпват и се обработват около 450 заявления.
Отчитайки социалната значимост на тази дейност и подкрепата, която тя среща в обществото, Министерството на здравеопазването ще продължи да търси възможности за финансиране на дейностите на Фонда за асистирана репродукция. За целта ще бъдат преведени допълнителни средства, които да позволят продължаване на работата на Фонда до намирането на трайно решение по въпроса.