Кой трябва да се лекува чрез IVF (или ICSI) и IUI?
Публикувано на: 30.06.2004г.

Още информация за показанията и успеваемостта на процедурите
Това е метод за лечение на инфертилитета, но едновременно с това този метод дава много полезна информация за яйцеклетките на пациетката и за качеството на по-късно развилите се от тях ембриони. В някой от случаите при IVF (или ICSI) процедурата става ясно защо бременност не е настъпила в предишни ин-виво опити или след няколко поредни инсеминации (напр. - яйцеклетките имат лоша морфология, проблем в процеса на зреене, неправилно оплождане или разделяне и т.н.)

Микроскопски снимки направени в МЦ Репродуктивно здравеНормално зряла яйцеклетка с полярно телце (на 12 часа), подготвена за ICSI


яйцеклетка с гранулирана цитоплазма и неправилна матурация (липсва пол.телце)

 ембрион на 2-ри ден от култивирането – правилно и симетрично разделен на 2 клетки (бластомери)


ембрион на 2-ри ден клетките са с неравни очертания неправилно деленеИн-витро оплождане

Ин-витро оплождането може да бъде ефективно лечение на стерилитета при всички показания с изключение на инфертилитет, свързан с анатомични проблеми на матката (като напр. тежка утеринна адхезия).

Този метод рутинно се прилага при двойки с неуспех при зачеване по естествен път (след 1 година опити - за България този срок е 18 месеца), които имат един или няколко от изброените по-долу показатели:

1. Запушени маточни тръби или тазови адхезии. (Този метод се прилага и при жени, които са имали операция за лигиране на тръбите и са претърпели една или няколко неуспешни пластики за възвръщане на проходимостта, както и при мъже с неуспех при пластика след вазектомия за реконструкция на семепроводите);

2. Мъжки фактор на стерилитет - тежка форма на отклонения в сперматогенезата-в подвижност, концентрация, морфология, матурация, прикрепителна способност, биологична преживяемост, имунологичен фактор и др.;

3. Неуспешни до 6 (в някои центрове макс.3, в други-макс.8) цикъла на ИУИ –интраутеринна инсеминация;

4. Напреднала възраст при жената - над 38 години;

5. Намален (редуциран) яйчников резерв – понижено качество (понякога и количество) на яйцеклетки. Пониженото качество на яйцеклетките обикновено се третира с IVF, или с IVF с яйцеклетки, дарени от друга жена;

6. Остра форма на ендометриоза;

7. Доказан имунологичен проблем при двойката.


Примерна схема на % бременност в различните възрастови категории при жената:

От 1 януари , 2002 до 31 декември , 2002 Възраст на жената
  < 35 35 - 37 38 - 40 41 - 42
Брой аспирирани яйцеклетки 91 37 24 8
% от аспирираните яйцеклетки довели до живо раждане 46.2 37.8 16.7 12.5
% ембриотрансферите довели до живо раждане 46.7 37.8 19.0 12.5IUI- интраутеринна инсеминация (вътрематочна инсеминация)

ИУИ със сперматозоиди от партньора е потенциално ефективно лечение на стерилитета при много показатели, когато жената е под 45 години.

Кога не се практикува инсеминация?

При следните състояния:

- Запушени маточни тръби;
- Тежко увредени маточни тръби;
- Много лошо качество на яйцеклетките;
- Овариална недостатъчност (menopause);
- Тежка форма на мъжки стерилитет.


ИУИ (IUI) е най-често приложима при инфертилитет, асоцииран с:

- ендометриоза (лека степен);
- неизяснен стерилитет до 3 години;
- ановулаторен инфертилитет;
- много леки отклонения в сперматогенезата;
- цервикален стерилитет;
- при двойки с леки имунологични проблеми.

Силно занижена успеваемост (процентът на бременност) след инсеминация има при:

- Жени над 40 години;
- Жени с лошо качество на яйцеклетките;
- Влошени параметри на сперматогенезата при партньора;
- Жени със средна и остра форма на ендометриоза;
- Жени с увредени маточни тръби (без значение на степента) или сраствания на тъкани в тазовата област;
- Двойки с много дълъг стерилитет (над 3 години).


Схема на успеваемост при вътрематочна инсеминация с доказан мъжки фактор на стерилитет - отклонения в сперматогенезата:

Приблизителен шанс за забременяване за един месец при различните процедури за жени под 35 години и 2 години опити за забременяване

вид процедура
Общ брой подвижни сперматозоиди ( в милиони )
 
< 1
1 - 5
5 - 10
10 - 20
> 20
Полов акт (опит от само себе си )
0 .2%
1%
2%
2.5%
3%
Вътрематочна инсеминация
0 .4%
2%
4%
5%
7%
Стимулирана вътрематочна инсеминация
0 .5%
2.5%
7%
8%
10%


* Примерна схема на % бременност при полов контакт , при инсеминация и при стимулирана инсеминация на един опит при жени под 35 години. Таблицата на успеваемост е в зависимост от крайната концентрация на добре подвижните сперматозоиди в еякулата преди обработката им.

Примерна схема на % бременност при полов контакт , при инсеминация и при стимулирана инсеминация на един опит при жени под 35 години. Таблицата на успеваемост е в зависимост от крайната концентрация на добре подвижните сперматозоиди в еякулата преди обработката им.

Повечето бременности настъпват между 3 - 4 опит при съпружеските инсеминации. Шансът за бременност след този брой намалява, затова се препоръчват максимум 6 цикъла на инсеминация. Ако причината за инфертилитет е само липса на овулация (anovulation) тогава е оправдано да се правят между 6 и 12 цикъла, ако не са налице други фактори (мъжки фактор, имунологичен и т.н.) или комплекс от тях.

Превод от английски език от www.advancedfertility.com.В този сайт може да намерите по-подробна информация за заболявания като – ендометриоза, утеринна адхезия, маточен полип и т.н. с много илюстрации, както и за процедури като хистеро- и лапаро-скопия.

Забележка: процентът на бременности в посочения сайт е кумулативен и не съдържа канселирани цикли и/или poor responders пациенти т.е. с неадекватен към стимулацията отговор.


Превод: Т. Милачич
МЦ “Репродуктивно здраве”
www.ivf-bg.com

Микроскопските снимки са направени в МЦ Репродуктивно здраве.