Пионерите в ин витро технологиите споделят: проф. д-р Илия Ватев
Публикувано на: 11.11.2017г.

Проф. д-р Илия ВАТЕВ е роден на 11 декември 1947 г. в Плевен. Ръководител на Катедрата по биология към Медицинския университет в София и на лабораторията по ин витро оплождане. Той е създателят на българския метод за ин витро. Специализира в Париж по имунология на бременността и по линия на НАТО в университета в Болоня. Има над 100 публикации в България и в чужбина. Съавтор на три учебника по биология и паразитология. През 1988 г. става носител на наградата на Световната здравна организация за интелектуална собственост и за изобретения в областта на експерименталната ембриология. Пионер в разработването и приложението на техниката ин витро оплождане у нас и в Югоизточна Европа. Днес е управител на Медицинския център “Технобиос”. Носител на орден Стара планина І степен заради заслугите му в развитието на българската (баща на техниките за ин витро оплождане у нас) и световна репродуктивна медицинаПроф. Ватев, откога работите в областта на репродуктивната медицина?

Имах късмет още през следването си да ме приемат за кръжочник по биология в едноименната катедра на Висшия медицински институт, София. Още акад. Методи Попов, основателя на Катедрата (и съосновател на първото българско висше медицинско училище, на което през м. ноември ще честваме 100-годишнината) бе станал световно известен с проучванията си върху репродукцията на клетъчно и организмово ниво. Именно в лабораториите на неговите съвременни последователи навлязох във физиологията и експерименталното взаимодействието на половите клетки извън организма.

Разкажете ни как започна всичко.

Поради това че съм роден през декември и че съм тръгнал по-рано на училище завърших семестриално рано, работих кратко в провинцията, кандидатствах и на 24г възраст бях приет за асистент в любимата ми катедра. След години на неуспешни експерименти с различни бозайници, успяхме да наблюдаваме началните етапи на in vitro оплождането при три различни вида и при човек през 70 -те г. на м.в.. (подробности - в CV то ми на invitro-art.com).

Защо избрахте тази област на медицината?

Тази област ме привличаше отрано, тъй като тя е доста различна от класическата медицина, лекуваща различните заболявания. Безплодните пациенти са физически здрави, а когато им помогнете да имат рожба сте поставили основите на нов живот (може би нещо по-велико от лекуването на болест)!

Какво си мислите, когато отивате на работа? А когато приключи работния Ви ден, коя мисъл Ви държи буден?

Утешавам се с планове за следващия уикенд!

Кое затруднява работата Ви най-силно?

Пациентите, на които са дадени фалшиви надежди при предишни посещения на изцяло комерсиално-насочени АРТ-центрове.

Кой е пациента, когото няма да забравите? 

Майката на Илияна - първото ни "ин витро" дете: Таня Тирилова

Кое Ви доставя най-голяма радост в професията?

Честото поемане в ръце на току що роденото бебе, заченато в резултат на моите усилия.

Защо продължавате да работите в България?

По време на най-активните ми години имах възможността да специализирам дългосрочно и да работя във водещи световни центрове по асистирана репродукция по всичките пет обитавани континента - голяма част от хилядите родени чрез новите технологии  "мои" деца са извън границите на България (виж списъците на научните ми публикации). У нас съм, защото все още обичам лично да извършвам процедурите за "ин витро" оплождане и тъй като бях първия, с времето, да научавам че някои от "моите" деца са завършили образованието си и на свой ред чакат деца!

Какво е постижението на световната медицина, което искате да видите реализирано и у нас?

Само такова, добре проверено с времето и без да бърка дълбоко в същността на човешката природа.

Какво бихте променили в репродуктивната медицина в България, ако имахте неограничен финансов ресурс и безусловна политическа подкрепа?

Веднага бих организирал напълно БЛАГОТВОРИТЕЛНА програма за асистирана репродукция за български семейства и брачни партньори, като желязното условие за да се спазват честно показанията за прилаганите методи ще бъде експертна комисия от наши и чуждестранни доказани специалисти, сменящи се често на ротационен принцип.

За финал пожелайте нещо на сдружение "Зачатие".

Да сте живи и здрави за да продължавате благородната си работа, за която най-важоно е обективността (макар че трябват и спонсори, но в нашта област те обикновенно искат нещо в замяна!?).