Защо и кога се създаде сдружение “Зачатие”?  

Болните хора говорят за своите болести. Защото ги боли, защото имат нужда от грижа, защото се стремят да привлекат съчувствие. Но има група хора, които се  страхуват и срамуват да говорят за своите проблеми и по тази причина страдат от неволните коментари на околните, както и от безразличието на обществото.

Не е пресилено, че за над 270 000 двойки в България желанието за собствено дете не е просто блян. То е борба - ежедневна, ежечасна, болезнена и скъпо струваща. И, за жалост, често завършваща с неуспех. Те не могат да се интегрират добре в обществото, защото всички техни приятели и връстници имат деца и разговорите и общуването с тях са по-различни и се въртят около децата. Проблемът е много дискретен и личен, а същевременно мащабен, че те нямат сили да се справят с него.

При повечето заболявания хората не крият своята диагноза. Те правят асоциации, сдружения, общества, борят се за своите права, излизат пред медиите. Ако не друго, поне говорят помежду си и се подкрепят. А за съжаление при бездетните двойки, това няма как да стане. Над тях тегне някакво обществено клеймо, а болката им е голяма. Към нея се прибавя и чувството на изолация, безпомощност, неспособност да се справят със ситуацията. Проблемът, че не могат да създадат потомство обсебва съзнанието им и тези хора са неспособни да се реализират и професионално, изолират се от приятелите си.

Към липсата на здравна информация и квалифициран медицински персонал в по-малките градове се добавят и все още закоравелите разбирания и отношение на обществото към безплодието, които пречат на семействата да потърсят навреме медицинска помощ. Те стават жертва на подмятания, намеци и коментари, което вменява у тях чувството на вина и дефектност. Често стерилитетът е причината за разтрогване на браковете на тези двойки. Затова те имат единствено интернет-сайтовете и форумите, където могат да споделят своята болка. Но все още са много малко хората в България, които имат достъп до мрежата. Останалите са самотни, отчаяни и изолирани в своята болка и безпомощност. Стига се дотам, че дори лекарите не могат да разчитат на подкрепа и съдействие от страна на пациентите си.
Сдружение “Зачатие” е израз на готовността на тези млади семейства да излязат от тъмния ъгъл на своята болка и изолация и да кажат на обществото “България има нужда от деца, а най-голямото щастие за нас би било да ги създадем и обичаме.”

На 06.03.2004 г. в София бе проведено учредително събрание, на което бе решено да се създаде и учреди сдружение “Зачатие”, което да обедини, подпомогне и информира семействата, които не могат да имат деца без провеждането на редица изследвания и лечение.

В какво се изразява неговата дейност?

Дейността на сдружението се изразява в осигуряване на подкрепа при сформирането на политиката за намаляване на демографския срив и увеличаване на осведомеността на българските граждани по проблемите на репродуктивното здраве. За нея важат разпоредбите за сдруженията с нестопанска цел, съществуващи в законодателството на Република България, устава на сдружението и приетите въз основа на тях решения на висшия орган на управлението му. Сдружението ще осъществява дейността си в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и организации, както и с представители на частния бизнес на основата на общо демократични и хуманни принципи.

Кои са основните цели на сдружението и какви са средствата за постигането им?

Основните цели на сдружение “Зачатие” са следните:

Сътрудничество между различните български и международни институции за промени в законодателството по отношение на репродуктивното здраве и фертилитета;
Популяризирането на проблемите на репродуктивното здраве и налагането на тези проблеми в обществения дебат;
Разработването на планове и стратегии за борба със стерилитета, както и тяхното изпълнение;
Сътрудничеството и посредничеството между бездетни семейства и институциите за осигуряване на подкрепа и постигане на консенсус по проблемите на репродуктивното здраве;

Какви дейности може да развива сдружението?

Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване на целите и задачите като:

Разработва програми за борба със стерилитета;
Участва в разработването и управлението на проекти свързани със репродуктивното здраве на населението;
Подпомагането на членовете на сдружението и други заинтересовани лица в намирането на пътя за борба със стерилитета и осъществяването на контакти в страната и чужбина;
Участие в съвместни проекти с други организации от страна и чужбина и представянето на чужд опит пред българската общественост;
Съдействие за предоставяне на специализирана професионална подкрепа и предоставяне на финансови средства за бездетни семейства;
Представителство на бездетни семейства пред български и чуждестранни институции и изработване на стратегия за защита на интересите им;
Организиране на семинари, курсове, дискусии и други подобни мероприятия за повишаване на нивото на здравната култура и профилактиката на репродуктивните заболявания;
Организиране на издателска и рекламна дейност, посредничество и партньорство със сродни сдружения в страната и чужбина;
Създаване на бази данни за здравни заведения, клиники, лаборатории и други, за информиране на бездетните семейства;
Установяване на клинична пътека за диагностициране и лечение на заболяванията, водещи до стерилитет;
Откриване на регионални кабинети по стерилитет и лаборатории за най-необходимите изследвания за установяване на репродуктивни проблеми в по-малките населени места;
Подпомагане на институциите за преразглеждане на процедурите по осиновяване;
Участие в телевизионни и радиопредавания;
Други дейности, които способстват за постигане на целите на Сдружението.

Кой може да бъде член на нашето сдружение?

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически (фирми) и дееспособни физически лица, които приемат неговия устав, заплатят членския си внос и желаят да помагат за развитието му. Отворени сме към всички, които желаят да подкрепят семействата, поели по трудния път на борбата с безплодието, към специалисти в областта на репродуктивното здраве, стерилитета, лекари, представители на обществени организации, медии, представители на бизнеса, хора минали по този път и желаещи да вдъхнат кураж на тези, които сега поемат по него и към всеки, който е добър и съпричастен човек с отношение и разбиране към болката на другите.
Проблемите на стерилитета засягат всеки един българин, защото това са въпроси, които касаят нашите деца, нашето бъдеще. Въпроси, на които всеки гражданин трябва да даде своя отговор пред обществото.

Как мога да стана член на сдружение Зачатие? 

За да станете наши членове, е необходимо да изтеглите и разпечатате посочения по-долу формуляр, да го попълните, подпишете, сканирате и изпратите на електронната поща на сдружението. 

Това е формуляр във формат pdf или в doc формат, който можете да изтеглите, разпечатате, попълните, подпишете, сканирате и изпратите на електронната поща на сдружението. За да отворите този формуляр, Ви е необходима програмата Acrobat Reader. Необходимо е, преди да подадете своята молба за членство, да се запознаете с нашия устав.

http://www.zachatie.org/images/molba/forma_molba.doc - формуляр за членство в doc формат
http://www.zachatie.org/images/molba/forma_molba.pdf - формуляр за членство в pdf формат

 

Електронна поща за подаване на молби за членство:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Банковa сметкa на сдружението:
Сдружение Зачатие
ПИБ - клон Витоша
IBAN - BG10 FINV 9150 10BG N0JD TK
BIC - FINVBGSF

В указаните срок и банкови сметки ще можете да заплатите членския си внос към сдружението, който е в размер от 10 лв. за 3 месеца за физически лица и 20 лв. месечно за юридически лица (фирми).