В училищата ще се изучава здравно образование
Публикувано на: 15.11.2011г.
 bch/image_banner.jpg Уважаеми приятели, с голямо задоволство искаме да споделим с вас новината, публикувана на 10.11.2011 г. на сайта на Министерството на здравеопазването. „В училищата ще се изучава здравно образование. Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно образование. Това предвиждат подготвяни промени от МОНМ и МЗ. Те ще залегнат в Закона за училищното и предучилищното образование.
Целта е децата и младежите да получат нужната култура, която да им помага да съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с различни заболявания.

Здравното образование ще включва теми като вредата от употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да се храним здравословно, поддържане на добра лична хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ, как да пазим репродуктивното си здраве и др.”

Ние вярваме, че активната работа на сдружение „Зачатие” през изминалата година за повишаване на информираността на българските младежи между 14 и 19 години относно репродуктивното здраве и превенцията на болестите и вредните навици, водещи до стерилитет, до голяма степен е в основата на това решение. Отчитаме подготвяните промени в закона за училищното и предучилищното образование като успех на нашата кампания „Бъди в час по репродуктивно здраве”.

И за в бъдеще нашето сдружение ще продължи активна работа по тази кампания под формата на лекционни беседи в много градове от страната, за които ще ви информираме своевременно.