Все повече нараства възрастта за първо раждане на българката
Публикувано на: 11.09.2017г.

За последните 14 години населението на страната е намаляло с над 700 000. През 2002 населението на България е било 7 845 841 човека, а през 2016 вече е 7 101 859.

Раждаемостта е намаляла от 67 038 през 2002 на 65 446 през 2016.

Покачва се и средната възраст, на която българката ражда за първи път. За страната средната възраст е 27 г, а за София 29,9 г. За справка в Русия възрастта за първо раждане е 21,5 г, в Япония 19,2 г. , в Англия 24,3 г, в Италия 30,9 г, а в САЩ - 33,4 г.