Европейският атлас на политиките за лечение на фертилитета
Публикувано на: 15.12.2021г.

Европейският атлас на политиките за лечение на фертилитета е вече тук

Паневропейската пациентска организация Fertility Europe, в която членува и сдружение „Зачатие“, съвместно с Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права и Европейското общество за репродуктивна медицина и ембриология ESHRE, потърсиха „идеалната“ държава в Европа с добри закони, предоставящи равен, безопасен и ефикасен достъп до лечение на фертилитета на всички нуждаещи се граждани.

В резултат на това проучване се състави Европейският атлас, който предлага подробна картина на състоянието на политиката за раждаемост в 43 страни от Европа.

Какво представлява тази картина на Европа?

38 държави имат специални закони за репродуктивните технологии.

33 държави имат национален регистър на дейностите по IVF.

41 държави осигуряват инсеминация с донорска сперма на двойки направо.

19 държави осигуряват осеменяване с донорска сперма на женски двойки.

30 държави осигуряват осеменяване на донорска сперма на самотни жени.

12 държави предлагат финансиране за до шест цикъла на IUI (вътрематочна инсеминация).

3 държави предлагат до шест напълно финансирани цикъла на IVF/ICSI.

35 държави предлагат частично финансиране.

2 държави (само - Армения и Обединеното кралство) имат държавни организирани образователни програми за фертилност за грижи за младите хора.

13 държави имат асоциации на пациентите и се консултират относно обществената политика за раждаемост.

България е оценена с 68% по скалата на „идеалната“ държава за лечение на стерилитет, което е относително добра оценка. За съжаление, вече над 1 година в България официално няма законодателство, което да регулира лечението на стерилитет чрез асистирани репродуктивни технологии. Това създава големи потенциални рискове за безопасността и правата на пациентите. Сдружение „Зачатие“ ще продължи да алармира отговорните институции за тази огромна липса в медицинската нормативна уредба.

Можете да видите уебинара от официалното представяне на Атласа тук: https://www.youtube.com/watch?v=moUQEysokDc