Европейска седмица на фертилността 2020
Публикувано на: 03.11.2020г.

Въпреки многото различни методи за диагностика и лечение на стерилитета, все още има ограничения, които пречат на пациентите да получат достъп до тях. По време на Европейската седмица на фертилността #EuropeanFertilityWeek2020, която ще се проведе от 2-8 ноември, ще представим 7 различни предизвикателства пред равния достъп до лечение на репродуктивни проблеми в цяла Европа. Следвайте ни за повече информация!